• 19.5.2022
  • Lukáš Váňa
  • 29×

Po stopách Jana Kubiše - Obrana Slezska

Dne 17. května 2022 se třídy 9. B a 9. C zúčastnily dějepisné exkurze na téma „Po stopách Jana Kubiše a československého odboje – Obrana Slezska“.

Po celou dobu exkurze se nám věnoval dlouholetý člen Československé obce legionářské, pan Mgr. Bedřich Štencel, a svým poutavým vyprávěním nás doslova vtáhnul zpátky v čase do října roku 1938, kdy se u nás, na Opavsku, které patří mezi nejvíce opevněná města v České republice, pohybovala skupina Anthropoid v čele s již avizovaným Janem Kubišem. 

Ten spolu s Josefem Gabčíkem provedl 27. května 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha v Praze-Kobylisích. Poté, co selhal Gabčíkův samopal, hodil Jan Kubiš na auto říšského protektora granát a Heydrich byl zasažen střepinami z výbuchu. Nicméně na následky tohoto zranění po jedenácti dnech v pražské nemocnici Na Bulovce zemřel. Důsledky tohoto činu byly brutální – vypálení obce Lidice a Ležáky. 

Kroky naší exkurze vedly po trase:  1. zastávka:  Opava - Krnovská ulice, zde na budově místní Správy sociálního zabezpečení se nachází informační tabule podávající svědectví o výkonu vojenské služby Jan Kubiše. 2. zastávka:  Památník československého opevnění Opava – Milostovice. Rozdělili jsme se na dvě skupiny po třídách, kdy jedné skupiny se ujal pan Václav Zavadil, druhou skupinu provázel pan Bedřich Štencel. Žasli jsme nad poutavou historií, mj. se jedná o první objekt v dějinách československého pevnostního muzejnictví, kde jsme ve střeleckých místnostech zhlédli dva pevnostní kanóny; posléze jsme nahlédli do noclehárny, viděli jsme kavalce a žasli nad skutečností, že se zde nachází i splachovací záchod. Toto místo vzbudilo pozornost i u děvčat, která se nechala zvěčnit se samopalem v ruce. 3. zastávka: Další zastávkou našeho putování byl městys Litultovice –  od září 1937 zde byli ubytováni vojáci strážního praporu XIII. střežící čs. opevnění. Mezi nimi byl i Jan Kubiš. Jeho úkolem bylo střežit výstavbu československého stálého opevnění na západ od Opavy. 4. krátké zastavení v obci Hlavnice – dozvěděli jsme se, že zde v listopadu 1938 vznikla první odbojová organizace na Opavsku s názvem „Obrana Slezska“. Její členové mj. organizovali podpisové akce za znovupřipojení k Československu, soustřeďovali zbraně a připravovali se na budoucí vojenské střetnutí s německou armádou. 5. poslední zastávka: Velké Heraltice – Sádek – zde, v místní hasičské zbrojnici, byl ubytován v dubnu až říjnu 1938 četař Jan Kubiš se svými vojáky.

Jan Kubiš byl 18. června 1942 při vyzrazení úkrytu parašutistů v kryptě dnešního kostela svatých Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici těžce zraněn granátem a vykrvácel při převozu do nemocnice.

Děkujeme tímto Československé obci legionářské v Opavě za možnost cestovat v čase a zhlédnout objekty spojené s nacistickou okupací. 

Mgr. Eva Janštová, Mgr. Markéta Dučková

Fotogalerie