• 5.1.2023
 • Lukáš Váňa

Pozvánka k zápisu do 1. tříd

Milí zákonní zástupci budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme k zápisu do první třídy, 

který se uskuteční v prostorách školy v budově 1. stupně 

v pátek 14. dubna 2023 v době od 12:00 do 17:00 hod.

 

Zápis do 1. tříd proběhne následovně:

 • Přihlášku o přijetí dítěte do 1. třídy vyplňte přes aplikaci ZapisyOnline (odkaz bude umístěn na webu školy v sekci Základní škola - Zápis do 1. tříd, bude funkční v měsíci březnu) a současně si zde rezervujte čas zápisu. Po odeslání přihlášky a zarezervování času obdržíte email o registraci.
 • V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou přineste v den zápisu Žádost o odklad školní docházky a Doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC - termín si domluvte již nyní, abyste stihli podat žádost o odklad včas) a vyjádření odborného lékaře (pediatra). Žádost naleznete na webu školy v sekci Základní škola - Zápis do 1. tříd.
 • Pokud budete mít problém s vyplněním některého z dokumentů, budeme připraveni vyplnit je s Vámi po předchozí domluvě nebo v den zápisu.

 

K zápisu si dne 14. dubna 2023 přineste:

 • rodný list dítěte,
 • průkaz totožnosti zákonných zástupců (občanský průkaz nebo cestovní pas),
 • v individuálních případech pak rozhodnutí o svěření dítěte do péče,
 • vyplněnou a vytištěnou přihlášku podepsanou oběma zákonnými zástupci,
 • v případě žádosti o odklad - žádost o odklad podepsanou oběma zákonnými zástupci a jednotlivá doporučení.

Upozornění: Podpisy obou rodičů jsou nutné proto, aby rodiče jednali v souladu a vyjádřili souhlas s výběrem školy, s nástupem dítěte do školy, případně s odkladem školní docházky. Jen v těchto případech může ředitel vydat rozhodnutí o přijetí nebo odkladu.

 

Kritéria přijetí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024:

 1. Dítě mělo v naší škole odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 - 7 bodů.
 2. Dítě má trvalý pobyt ve Vítkově, jeho místních částech a spádových obcích - 6 bodů.
 3. Dítě má sourozence ve vyšších ročnících - 3 body.
 4. Dítě s trvalým pobytem mimo Vítkov a jeho místní části - 2 body.

 

Pro školní rok 2023/2024 bude přijato do 1. tříd 90 dětí.

 

V případě, že se k zápisu do 1. tříd dostaví větší počet dětí než 90, bude se o přijetí dětí k plnění povinné školní docházky rozhodovat losem za účasti zákonných zástupců dětí dle bodu 4 (dítě s trvalým pobytem mimo Vítkov a jeho místní části). Předpokládáme, že k této situaci nedojde.

 

 

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy