• 2.5.2023
  • Lukáš Váňa

Přednáška Kyberšikana

Během dubna, žáci 5. ročníků prvního stupně, všichni žáci druhého stupně a žáci gymnázia, shlédli video-přednášku na téma Kyberšikana. Během 35 minut Ing. Bc. Luděk Cuták, pkl. v. v. vysvětlil, jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou, kde se šikana typicky odehrává, jak se projevuje, jaké má následky, jak se může oběť bránit a jaké jsou postihy pro pachatele. Po skončení si žáci vyplnili ověřovací test, skládající se z dvaceti otázek.

Ing. Jindřich Baumann

Fotogalerie