• 15.10.2021
  • Lukáš Váňa

Přírodovědný klokan

Ve středu 13. 10. proběhla na naší škole již tradiční soutěž Přírodovědný klokan, která je určena pro žáky 3. až 6. ročníku osmiletého gymnázia a 8. a 9. ročníků ZŠ. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: Kadet (pro mladší žáky) a Junior (pro starší žáky). V každé kategorii řešili žáci jednorázový test, který obsahoval 24 úloh nejen z biologie, ale i chemie, matematiky, fyziky, zeměpisu a logiky. V kategorii  Kadet  se na 1. místě umístil Lukáš Vícha z tercie se 76 body, na 2. místě Karel Vlk z kvarty se 71 body a na 3. místě Michal Mlčák z tercie se 62 body. V kategorii Junior se na 1. místě umístil Petr Škrobánek ze sexty s 83 body, na 2. místě se shodným počtem bodů Adam Jirout z kvinty a Václav Stec ze sexty s 82 body a na 3. místě Filip Indrák ze sexty s 81 body. Na základní škole se v  kategorii  Kadet na 1. místě umístil Kristián Sušena z 8. B s 59 body, na 2. místě David Balnar z 9. B s 57 body a na 3. místě se shodným počtem 53 bodů Natálie Škrlová z 9. C a Ondřej Knedla z 8. A.

Výhercům blahopřejeme.

 Mgr. Milena Mačáková