• 7.5.2024
  • Lukáš Váňa

Projekt “Jsme jedna třída”

Druhého května, den, po státním svátku, si třídy 6. A a 6. B zpříjemnili den adaptačním výletem. Smyslem akce bylo vzájemně se lépe poznat, zahrát si hry, spřátelit se, obrousit hrany a nakonec si i užít trochu adrenalinu v nedalekém Heiparku v Tošovicích. 

Po úvodních peripetiích s dopravou, které však posloužily jako oslí můstek k adaptačním aktivitám se obě třídy vydali z Heřmanic u Oder k vytouženému Heiparku za doprovodu obou třídních učitelů (Mgr. Petra Bartoschová a Mgr. Jan Krekáň), paní asistentky Verči Židkové a Karíny Kopecké, která si vzala na starost veškeré stmelovací aktivity. Žáci v různých soutěžích sbírali body, vyzkoušeli si, co je to skupinová práce a nenásilnou formou si začali budovat základy dobrého kolektivu. V Heiparku se pak mohli projet po bobové dráze, užít si tubing nebo si zaskákat na trampolínách či si vystřelit z luku. Do Vítkova se pak skupina vrátila vlakem a na nádraží pak byly rozděleny ceny nejúspěšnějším týmům. Jelikož byl horký den, nebylo lepší odměny, nežli si zajít na zmrzlinu. Přejeme si, aby tato sladká tečka předznamenala i krásné následující tři roky na této škole. 

Mgr. Jan Krekáň

Fotogalerie