• 31.5.2023
  • Lukáš Váňa

Projektový den mimo školu – Weisshuhnův kanál

Žáci 9. B se v pondělí 29. května 2023 vydali prozkoumat unikátní technickou památku Weisshuhnův neboli Papírenský náhon nacházející se v příkrých svazích nad meandrující řekou Moravicí, za obcí Žimrovice, ve vzdálenosti 3 km od města Hradce nad Moravicí. 

Náhon je dodnes živým odkazem geniality svého tvůrce a zakladatele žimrovické papírny Carla Weisshuhna. Tento úspěšný podnikatel pruského původu byl přítelem samotného světoznámého Thomase Alva Edisona - vynálezce žárovky, dynama na výrobu elektrického proudu, mikrofonu a válečkového fonografu k přehrávání a přenosu zvuku. Za pouhý jeden rok v letech 1890 – 1891 zrealizoval náhon se svými syny a za pomoci italských dělníků – barabů, kteří se nechávali najímat jako dělníci při budování železnic.

Náhon je dlouhý celkem 3600 m a jeho vstupní tunel, vyražený ručně ve skále, má délku 46 m. Náhon také obsahuje 4 další ručně ražené tunely a 2 akvadukty. Náhon je stále funkční, udržovaný, a i když v něm již není plaveno dříví, stále dodává do papírny tolik potřebnou vodu. Díky Francisovým turbínám vyrábí dodnes i nemalé množství elektrické energie.

Čekala nás čtyřhodinová komentovaná prohlídka završena vynikající ochutnávkou klasické svačiny tzv. barabů neboli dělníků podílejících se na stavbě náhonu formou lahodného pikniku. 

Děkujeme panu Ing. Jindřichu Skařupovi, místnímu patriotovi, který nás poutavě vtáhnul a to nejen do historie samotného kanálu, ale dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ohledně geologického vývoje, fauny a flory. Velké poděkování patří Informačnímu centru Hradec nad Moravicí, jmenovitě dvěma dámám, Martině Kurkové a Miroslavě Blair, které se pečlivě postaraly o chutné dobové občerstvení, jehož prostřednictvím jsme načerpali potřebnou energii a mohli pokračovat v našem putování. 

Mgr. Markéta Dučková

Fotogalerie