• 5.10.2021
  • Lukáš Váňa

Projektový den mimo školu - NENÍ ZOO JAKO ZOO

Dlouho jsme si s žáky slibovali návštěvu některé ze zoologických zahrad. Nakonec jsme si vybrali tu Ostravskou a realizace se nám povedla také díky projektu „ Úspěšně v základním vzdělávání II ( CZ.02.3.X/0.0/20_080/0017300) realizovaného v rámci Operačního programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání. Rozhodli jsme se pro Projektový den.

Nazvali jsme ho: Není ZOO jako ZOO. Chtěli jsme navázat na probrané učivo ( převážně z doby distanční výuky) o obratlovcích, ekosystémech a ochraně ohrožených druhů. Zoologická zahrada se také velmi aktivně zapojuje do repatriačních projektů, mezinárodních in situ projektů a kampaní EAZA ( Evropské asociace evropských zahrad a akvárií). O významu zoologických zahrad jsme si povídali v hodinách přírodopisu. Velmi zajímavé byli diskuse o pytláctví, trofejním lovu a obchodování se suvenýry.

Měli jsme domluvené dva výukové programy: Sloní život a Šelmy. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se mohlo každého programu zúčastnit jen 18 žáků. Program Šelmy probíhal v učebně a program Sloní život v pavilónu slonů a v blízkosti jejich výběhu. Měli jsme je skoro nadosah. 

Oba programy byly velmi zajímavé, plné nových informací a hlavně se děti mohli ptát přímo ošetřovatelů na jejich práci a svěřence. Stihli jsme si také projít další pavilóny, výběhy a naučné stezky. 

Myslím, že si každý našel to své a všichni jsme měli velmi zajímavý den.

 Mgr. Radmila Šťastná

Fotogalerie