• 12.3.2024
  • Lukáš Váňa

Recitační soutěž

Školní kolo recitační soutěže proběhlo na prvním stupni 27. 2. 2024. Soutěžního klání se zúčastnili nejlepší recitátoři třídních kol. Soutěžilo se ve třech kategoriích o postup do okrskového kola. Pro naše prvňáčky to byla premiéra, proto jim patří za odvahu a snahu velká pochvala. V 1. kategorii se společně utkali žáci 2. a 3. tříd a ve 2. kategorii zápolili o postup  žáci 4. a 5. tříd. Celkem se školního kola zúčastnilo 32 dětí. I přesto, že se všechny děti snažily, do okrskového kola mohli postoupit jen ti nejlepší. Všichni za své výkony obdrželi diplom nebo účastnický list a malou odměnu. Do okrskového kola, které se konalo 1. 3. 2024 ve Středisku volného času ve Vítkově, postoupili z 1. kategorie Sedlaříková Bára, Max Zdráhal oba z 2. B a Terezie Hellebrandová z 2. C třídy. Ve 2. kategorii naši školu reprezentovala děvčata ze 4. A třídy Aneta Petrželková a Amálie Rašková. Kritériem pro postup do okresního kola byla přirozenost dětského projevu, procítěnost, ale i hravost se slovy i s intonací. Okresní kolo se uskuteční 22. 3. 2024 v Loutkovém divadle v Opavě a my budeme držet palce našim děvčatům Terezii Hellebrandové a Amálii Raškové, která svými vystoupeními zaujala porotu a postoupila do okresního kola. 

Mgr. Dagmar Lanková

Fotogalerie