• 1.7.2021
  • Lukáš Váňa

Rozvoj čtenářské gramotnosti zážitkem

V naší škole proběhla dne 25. 6. 2021 aktivita s názvem Rozvoj ČG zážitkem  - vystoupení Adolfa Dudka, téma CESTOVATELSKÉ KRESLENÍ. Aktivita byla realizována v rámci projektu MAP Vítkovsko II, jehož realizátorem je Místní akční skupina Opavsko z.s.

Akce se zúčastnili žáci 1. a 3. ročníku naší základní školy. Tato interaktivní show byla zaměřena na spojení mluveného slova s vizuálním sdělením a kresbou. Ilustrátor Adolf Dudek za neustálé spolupráce dětí kreslil na keramické tabuli postupně celý svět. Během jedné hodiny společně procestovali čtyři země. Děti se zábavnou a netradiční formou seznámily se životem a zvyky v těchto zemích. Pan ilustrátor vtipným a spontánním způsobem dokázal děti vtáhnout do programu. Děti vesele reagovaly a ani chvíli se nenudily.  Smích dětí a velký potlesk byl odměnou Adolfu Dudkovi za jeho krásné vystoupení. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Mgr. Jana Hanušová

Fotogalerie