• 28.12.2020
 • Lukáš Váňa

Škola k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Naše škola byla s platností od 4. 1. 2021 určena k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji. 

Poskytujeme tak péči o děti zákonným zástupcům, kteří jsou zaměstnanci: 

 • bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • Úřadu práce České republiky; 
 • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
 • Finanční správy České republiky;
 • Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců;
 • školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; 
 • zařízení školního stravování;
 • České pošty, s. p.;
 • Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy; 
 • Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení.

Škola u těchto dětí zajišťuje dozor a dohled, stravování, vede evidenci docházky těchto dětí a vytváří podmínky pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola). Zákonní zástupci těchto dětí nemají po dobu pobytu ve škole nárok na ošetřovné z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

 

Pokud máte zájem, aby škola zajistila péče pro Vaše dítě, napište na karina.kopecka@zsgvitkov.cz:

 1. jméno a příjmení dítěte,
 2. třídu,
 3. dny, v nichž chcete zajistit péči o dítě,
 4. čas (od – do) v němž potřebujete zajistit péči ve škole,
 5. do které skupiny zaměstnanců spadáte,
 1. a telefonický kontakt. 

Pokud se Vaše dítě bude stravovat ve školní jídelně, je zapotřebí přihlásit obědy

Pokud Vaše dítě není žákem naší školy, napište na předchozí e-mail, že máte zájem o obědy v naší jídelně.

Mgr. Miroslav Bučánek