• 14.11.2022
  • Lukáš Váňa

Školní fórum

V pátek 4. listopadu 2022 naši školu opět po dvou letech navštívil Mgr. Petr Hermann, který zástupce Školních parlamentů 2. a 3. stupně seznámil s programem nazvaným Školní fórum, který se koná v návaznosti na Veřejné fórum, které pořádá město Vítkov. Město je členem projektu Síť zdravých měst, v rámci kterého se jednotlivá fóra uskutečňují.

Na úvod byli účastníci rozděleni do 4 smíšených skupin tak, aby ve skupinách byli žáci základní školy i gymnázia za účelem jejich lepší spolupráce. Aby lektor o přítomných něco zjistil, následovalo pár jednoduchých a osobních otázek.

První blok se týkal MĚSTA – žáci se nejdříve vyjadřovali k tomu, co se jim na městě Vítkově líbí. Své náměty a postřehy psali na papír a následně si je vzájemně odprezentovali. Poté zapisovali své návrhy – co by chtěli ve městě změnit. Měli možnost ve skupině napsat jakékoliv návrhy a každý člen svými dvěma hlasy vyjádřil souhlas s jednotlivými body. Ty, které obdržely nejvyšší počet v rámci skupiny, byly projednány před celým fórem. Získali tak celkem 8 finálových bodů, které reprezentovaly názor jednotlivých skupin. Následně všichni účastníci fóra měli 2 své hlasy, které umístili k jednotlivým bodům a získali tak reprezentativnější vzorek. S touto výsledkovou listinou byl seznámen starosta města Mgr. Jakub Cihlář, který pečlivě po celou dobu sledoval práci žáků a který se následně ke každému bodu vyjádřil. Zhodnotil, zda je v jejich možnostech a schopnostech s návrhy něco udělat, či zda se v některých případech musí potýkat s většími problémy, a tudíž nemůže úplně zaručit, že se podaří připomínky napravit.

Odlehčením a zpestřením Školního fóra byl pro žáky malý test v aplikaci Kahoot!, ve kterém soutěžili ve znalostech týkající se města Vítkova. Tři úspěšné skupiny žáků obdržely drobné dárky, které jim věnovalo město Vítkov.

Druhý následující blok se týkal ŠKOLY – žáci postupovali naprosto stejně, nejdříve se vyjadřovali k tomu, co se jim na škole líbí. V druhé části zapisovali, co by chtěli změnit. Opět získali 8 námětů s největším počtem bodů. S těmito výsledky byl seznámen ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek, který se ke každému námětu vyjádřil. Žáci tak zjistili, co je možné změnit, a u čeho bude případná změna dlouhodobějšího charakteru. 

Následně v jednotlivých třídách proběhne anketa pomocí Google Forms, ve které bude opět těchto 8 bodů, a každý žák bude mít možnost svými dvěma hlasy označit ten bod, který je pro něj v rámci změny ve škole nejdůležitější. Výsledky ankety opět budou předány vedení školy.

Po skončení oficiální části Školního fóra se všichni účastníci k provedené akci měli možnost vyjádřit. Všichni se jednoznačně shodli na tom, že tato akce pro ně byla velmi zajímavá a že i přítomnost pana starosty a pana ředitele v určité části byla vítaná, neboť zjistili, že některé věci nejsou jenom o tom, jestli se zrealizují nebo ne, ale že je za tím spousta problémů, o kterých možná ani neměli tušení. Všichni se těší na příští rok, kdy budeme mít možnost zhodnotit, které návrhy se podařilo zrealizovat, a žáci opět určitě přijdou s novými postřehy.

Mgr. Jana Kravčíková, Mgr. Michaela Hasalová

Fotogalerie