• 29.9.2020
  • Lukáš Váňa

Školní klub pro dojíždějící žáky

Informujeme, 

že školní klub bude otevřen pro dojíždějící žáky, kteří jsou přihlášení do školního klubu na dobu nezbytně nutnou tak, aby mohli po vyučování počkat na nejbližší autobusový spoj či na výuku v Základní umělecké škole, za dodržení veškerých hygienických opatření. Od pondělí 5. 10. 2020 bude školní klub pro dojíždějící žáky otevřen také ráno, opět na dobu nezbytně nutnou a za dodržení veškerých hygienických opatření.