• 28.6.2021
  • Lukáš Váňa
  • 10×

Sportovní olympiáda

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se uskutečnila „Sportovní olympiáda“ pro žáky 1. stupně v rámci projektového dne IN-VIT 2. Celkem se jí zúčastnilo 234 žáků 1. – 5. třídy. Sportovci plnili 5 disciplín v prostorách malé tělocvičny, haly i na novém víceúčelovém hřišti. Všichni zúčastnění vynaložili velké úsilí, aby dosáhli těch nejlepších výsledků, atmosféra na jednotlivých stanovištích byla bouřlivá, žáci si navzájem fandili  a povzbuzovali. V jednotlivých ročnících zvítězili žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. B a 5. C. Při vyhodnocení pak obdrželi diplomy a sladkou odměnu. Pro organizátory byl odměnou pohled na spokojené a šťastné závodníky, kteří ocenili Sportovní olympiádu bouřlivým potleskem. Už teď se všichni těšíme na příští rok. Sportu zdar!!!     

Mgr. Petr Molek, Vendulka Zidčáková

Fotogalerie