• 17.12.2021
  • Lukáš Váňa

Studentská soutěž "Ideální škola po covidu"

V září jsme se v hodinách výchovy k občanství v 7. B třídě věnovali skupinové práci, důraz jsme kladli na sociální vazby a spolupráci mezi žáky ve třídě. Z tohoto důvodu jsme se zapojili do studentské soutěže vyhlášené Deníkem N: Ideální škola po covidu. Tato soutěž byla vyhlášena pro všechny typy a stupně základních a středních škol v celé České republice ve třech kategoriích – psaný text, vizuální a audiovizuální tvorba. Žáci si mohli vybrat kategorii, která by podle nich nejlépe vyjádřila jejich pocity, přání a naděje k budoucímu školnímu prostředí a vzdělávacímu procesu. 

Koncem října nám organizátoři soutěže oznámili, že porota zařadila jednu ze skupinek 7. B třídy do úzkého finále, což pro nás bylo obrovským překvapením a hlavně úspěchem. Jakub Anders, Maxim Kopl, Joseph Šimon Strakoš a Daniel Švec tedy přijali nabídku a 4. listopadu 2021 se zúčastnili předávání cen přímo v kuloárech Deníku N v Praze Holešovicích. Při vyhlašování vítězů jsme prožívali všichni napětí. Spousta radosti a úžasu byla vidět ve tvářích tří účastníků, když ředitel vydavatelství Deníku N Ján Simkanič vyhlásil jejich práci za nejvíce podařenou. Chlapci přebrali z jeho rukou cenu za 1. místo za nejlepší vizuální příspěvek.

Díky tomuto úspěchu měli Jakub Anders a Maxim Kopl možnost debatovat společně s dalšími dvěma středoškolačkami, které obdržely ceny za psaný text, a editorem Deníku N Filipem Zajíčkem nad současným školstvím a nad jeho možnou budoucností. Daniel Švec celou debatu pozoroval z hlediště. Chlapcům gratulujeme!

Mgr. Petra Beková

Fotogalerie