• 21.11.2022
  • Lukáš Váňa

Vitkovský Boyard

Po dvouleté covidové pauze se dne 15. 11. 2022 opět konala již tradiční vědomostní soutěž pro žáky devátých tříd. V letošním roce se zúčastnily čtyři týmy z naší školy, které plnily úkoly na devíti stanovištích, žáci museli prokázat znalosti z jazyků, dějepisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie či biologie, cílem bylo získat co nejvíce indicií, jež měly být nápovědou k výslednému slovu, kterým byl vzhledem k blížícímu se Dni boje za svobodu a demokracii výraz revoluce.  Za splnění tohoto úkolu účastníci získali sladkou odměnu, kromě toho si však odnesli i dobrý pocit z příjemně stráveného soutěžního odpoledne. S organizací ochotně pomáhali žáci 7. G, kterým za to patří velký dík.

Mgr. Andrea Mášová

Fotogalerie