• 4.4.2023
  • Lukáš Váňa

Žáci navštívili výstavu věnovanou československým legiím

Žáci 2. a 3. stupně Základní školy a gymnázia Vítkov navštívili v průběhu měsíce března v hodinách dějepisu výstavu věnovanou československým legiím. Deset panelů s texty, fotografiemi a mapami bylo instalováno na chodbě nad ředitelnou. Byly věnovány domácímu a československému zahraničnímu odboji, legendárním československým legiím v Rusku, Franci a Itálii.

Zájemci se rovněž mohli dozvědět podrobnosti o bojích o Těšínsko a Slovensko, do nichž se legionáři zapojili. Zajímavou a dobrodružnou kapitolou pak byla sibiřská anabáze spolu s informacemi o návratu legionářů domů do vlasti. Poslední panel v řadě byl věnován současnosti Československé obci legionářské, jejíž členové výstavu připravili – styčným důstojníkem z Moravskoslezského kraje byl Václav Zavadil.

Řada žáků hovořila o výstavě pochvalně. Například student sexty Adam Karlík podotkl, že ho zaujal výčet zemí, v nichž legionáři působili. Jeho spolužáka Daniela zase zaujaly kvalitní fotografie a srozumitelnost textu. Skutečnost, že si žáci mohli o legionářích číst z panelů také o přestávkách, komentoval kladně kvartán Štěpán Wavřík. „Výstava se mi líbila, všechny panely jsem si prohlédl a přečetl,“ potvrdil.

Všichni žáci vyplnili k tématu rovněž pracovní listy.

Dodejme, že na výstavě spolupracovalo Ministerstvo obrany ČR, Vojenský historický ústav Praha, Vojenský ústřední archiv Praha, fotografie poskytli mj. také soukromí sběratelé. 

Mgr. Zuzana Urbánková

Fotogalerie