• 18.6.2021
  • Lukáš Váňa

Výzvy tělocvikářů

K poslednímu květnovému dni jsme ukončili výzvu „Společně na Sněžku“ o které jsme již informovali v předešlé zprávě. Do běžecké a cyklistické výzvy se zapojilo necelých 200 žáků a studentů na vyšším stupni a gymnáziu. Jelikož cíle (Sněžka 252 km) dosáhly některé třídní kolektivy již za dva týdny, tak jsme výzvu protáhli do konce května bez stanovení konkrétního cíle. 

V kategorii šestých a sedmých ročníků dobyla Sněžku jako první prima. I na konci května měli studenti primy nejvyšší počet dosažených kilometrů – 501,5.

V kategorii osmých a devátých ročníků zvítězila třída 8. A. Byli první s velkým náskokem. Urazili 651,4 kilometrů a na Sněžce stanuli taktéž nejdříve. 

V kategorii střední školy soutěžily tři kolektivy – kvinta, sexta a septima. Kvinta dorazila na Sněžku první, ale během května ji předběhla sexta, která dosáhla téměř na tisíc kilometrů. Konečný výkon je 966,7 kilometrů!

Vítězné týmy byly oceněny v hodinách tělesné výchovy. Výzva „Najdi školní kešku“ pokračuje do konce školního roku na žádost žáků. Již nalezlo pět lovců všechny kešky. 

Do obou výzev na 1. stupni se zapojilo přes 100 žáků ze čtvrtých a pátých ročníků, ke kterým se přidala i 3. A. V první výzvě na vrchol Sněžky dorazila jako první třída 4. B, která zvítězila i celkově, protože získala dohromady 442,36 kilometrů. Na druhém místě skončila 4. A se 332,75 kilometry a na třetím místě 3. A, která nasbírala 288,94 kilometrů. Mezi největší sběrače kilometrů patřili: Tomáš Droždík ze 4. B 183,82 km, Ladislav Boček ze 4. A 119,35 km, Dominik Kočtář z 5. B 101,6 km. Ve druhé výzvě si zajistili první místa tito žáci: švihadlo – Tomáš Onderka 5. B, sed-leh – Vanesa Prokšová 5. B, plank – Zbyněk Žídek 5. B, skok z místa - Tomáš Onderka 5. B, přihrávky – Kryštof Černý 5. C.

Gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za účast!

SPORTU ZDAR, tělocvikáři ZŠG Vítkov      

Fotogalerie