• 6.9.2022
  • Lukáš Váňa

Zahájení školního roku 1. ročníku

Září, září, na léto jde stáří……a začal nám nový školní rok. Děti se rozloučily s prázdninami naplněnými sluníčkem, koupáním, různorodými výpravami za dobrodružstvím a teď na ně již čeká školní práce. Nedočkaví byli zvláště naši prvňáčci, kteří již netrpělivě očekávali okamžik, kdy vyrazí poprvé, úplně „naostro“ do školy. Nejprve žáci se svými rodiči zavítali do svých tříd, kde se seznámili se svými třídními učitelkami - 1. A Mgr. Vlasta Večeřová, 1. B Mgr. Dana Štenclová, 1. C Mgr. Jana Hanušová. Po krátkém přivítání ve třídě se všichni přemístili do kina. Slavnostního zahájení se zúčastnili také pan ředitel Mgr. Miroslav Bučánek, paní zástupkyně Mgr. Dáša Kalužová, zástupci školské rady a městského úřadu. Po krátkém kulturním programu žáci jednotlivých tříd převzali z rukou pana ředitele a zástupců města pamětní listy a kapsáře na výtvarné pomůcky. Děti přišla pozdravit také pohádková postavička Mimoň, se kterým se jednotlivé třídy vyfotografovaly.

Co říci závěrem? Přejeme všem žákům a jejich rodičům pevné zdraví, naplnění očekávání, nové kamarády a dobrou náladu při plnění školních povinností.

 Mgr. Vlasta Večeřová

Fotogalerie