• 18.12.2023
  • Lukáš Váňa

Zdravá 5 ve škole

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. 

Žáci 2. tříd se seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Žáci ve skupinkách plnili úkoly a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli malé odměny Zdravé 5.

Program Nakupování se Zdravou 5 byl určen žákům 3. tříd. Pod vedením lektorky si žáci prošli deskovou hrou Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových odděleních soutěžili – odpovídali na kvízové otázky a plnili praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získali dílky puzzle, ze kterých si na závěr složili obrázek odhalující tajemství správné výživy. Samy si také vyzkoušeli virtuální nákup na jedno jídlo dne. 

Mgr. Vlasta Večeřová

Fotogalerie