Konzultační centrum pro žákovské parlamenty (specializace na 1. stupeň)

Škola pro demokracii je celonárodní síť škol, které zapojují děti do života školy. Celý program hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu „Příručka pro zajištění kvality výchovy k demokratickému občanství ve školách“ („Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools: UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005).

Naše škola se podílela na tříletém vývoji a testování  adaptovaných materiálů pro ČR v projektu „Žákovské parlamenty S.O.S“, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Po registraci školy na webových stránkách www.skolaprodemokracii.cz vás budeme kontaktovat a zašleme vám informační tabuli a nálepky pro vyznačování splněných oblastí. Dále vám poskytneme zdarma konzultace k mapování a procesu certifikace.