Podpůrná opatření

Vyhlášky

Zajímavosti

Rodiče

Pravidla bezpečného užívání internetu pro rodiče

Žáci

Pro rodiče a žáky budoucích prvních tříd


Kategorie oblastí pro rozvoj dílčích funkcí při reedukaci

Český jazyk

Matematika

Specifické poruchy učení

Doporučená literatura

 Grafomotorika

Číselné a matematické pojmy

Rozumové a poznávací činnosti

Smyslové vnímání

Mimořádně nadaní žáci

Tematické portály a články věnující se nadaným dětem

Články

Televizní dokument