1. schůzka 30. 9. 2021

30. 9. se konalo první setkání ekotýmu 2. stupně základní školy. Sešlo se nás ráno 21. Pro někoho to bylo setkání úplně první, pro všechny to ale určitě bylo setkání po velmi dlouhé době. Na začátku jsme si položili otázku, co bychom chtěli jako ekotým řešit, jak chceme pracovat a jaké máme možnosti. Nakonec z toho byla velmi zajímavá diskuse plná dobrých nápadů.

Náš první úkol bude udělat osvětu ohledně třídění odpadů na naší škole. Rozhodli jsme se pro práci v týmech. Byly vytvořeny 4 pracovní skupiny, které dostaly za úkol vytvořit prezentaci na toto téma a svou práci předvést na příštím setkání, dále pak ve svých kmenových třídách a po domluvě ve třídách nižšího stupně. Je třeba ještě říct, že skupiny jsou složeny se zástupců různých tříd a bude zajímavé sledovat, jak bude probíhat jejich spolupráce. 

Na Vaše práce se těšíme.