Ekotým 1. stupně ZŠ tvoří vybraní žáci 3. – 5. tříd naší školy. První setkání proběhlo v měsíci září. Po úvodním seznámení s novými členy  a rozdělení rolí v týmu  jsme se věnovali plánování aktivit na tento školní rok.

Zahájili jsme  sběr kaštanů, žaludů, PET víček a  drobného elektra. 

V měsíci listopadu byli nejlepší sběrači vyhodnoceni a odměněni zasloužilou odměnou.

Jako tradičně  jsme se  zapojili  do projektu Mléko do škol, Ovoce do škol a 72 hodin. 

Členové ekotýmu se s nadšením pustili do  akce s názvem Podzimní výzva. Vymýšleli pro žáky prvního stupně různé úkoly, které byly tematicky spojené s podzimem a především s přírodou. Výzvy se mohla zúčastnit každá třída společně s paní třídní učitelkou. Cílem bylo splnit co nejvíce úkolů a poslat fotografie alespoň dvou splněných úkolů. Na další schůzce ekotýmu členové spočítají body a vyhodnotí nejvíce aktivní třídu. V  prosinci žáky čeká výzva Adventní a setkání s členy ekotýmu ze ZŠ v Kuníně, které proběhne on-line. Již teď se těšíme na další schůzku a spolupráci s partnerskou školou.

Mgr. Monika Prokšová