příspěvková organizace

a13

V únoru 2015 jsme získali již desátou dotaci na projekt z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007- 2013. Finanční prostředky využijeme v projektu „Po stopách české a polské historie 2. světové války„“, který bude realizován od března 2015 do června 2015. Do projektu bude aktivně zapojeno 120 žáků a 20 pedagogů základní školy a gymnázií z Česka a Polska.

Tímto projektem chceme žáky i pedagogy blíže seznámit s místy, kde se odehrávaly česko-polské dějiny 2. světové války a které jsou spojeny s dramatickými událostmi tohoto období. Během projektu budou žáci seznámeni s historií pomocí výkladových a výukových prezentací. Ty budou vhodně doplněny pracovními listy, které budou založeny na práci s dobovými dokumenty, historickými prameny, fotografiemi, ukázkami z tisku, historickými studiemi, odkazy na zdroje a literaturu. Všechny metodické materiály budou vzbuzovat v žácích a studentech zájem také o památky spojené s těžkými boji a jejich oběťmi.

Projekt „Po stopách české a polské historie 2. světové války“ je rozdělen na tři aktivity (pro české i polské žáky škol). Součástí projektu bude také výstava fotografií, které žáci pořídí na jednotlivých aktivitách. Výstava bude umístěna v prostorách školy a po dobu 14 dnů bude přístupna široké veřejnosti.

Žáci a pedagogové budou mít opět příležitost k navázání a prohlubování přátelství, rozvíjení multikulturní výchovy a odstraňovaní jazykových bariér.

—————————–

V letošním školním roce se naše škole opět zapojila do operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, tentokrát s historickým projektem „Po stopách české a polské historie 2. světové války“. V rámci toho projektu se uskutečnily celkem 3 výjezdy po České a Polské republice, během kterých se žáci blíže seznámili s historií 2. světové války, vyzkoušeli si práci s historickými prameny a zažili dějiny na vlastní kůži.

Ve dnech 6. – 8. 5. 2015 studenti septimy a kvarty vycestovali do našeho hlavního města, kde v rámci aktivity nazvané „Místa utrpení a bolesti našich předků“ navštívili Židovské muzeum, které si pro ně připravilo krátkou přednášku na téma „My a oni – Antisemitismus a moderní společnost“. Lektorka je také provedla vybranými objekty Židovského muzea – Pinkasova synagoga, Židovský hřbitov a Staronová synagoga. V Praze se také podívali do Národního památníku na Vítkově a Národního památníku hrdinů heydrichiády, v němž viděli i krátký film, který jim přiblížil přípravu atentátu a období heydrichiády. Další zastávkou byl Terezín jako místo určené pro „konečné řešení židovské otázky“. Zde si prohlédli všechny objekty, které Památník Terezín nabízí – Muzeum ghetta, Modlitebna a mansarda, Malá pevnost, Magdeburská kasárna, Ústřední márnice, Kolumbárium, Krematorium a Židovský hřbitov. Posledním navštíveným místem byly Lidice, kde si všichni účastníci prošli muzeum a Pietní území.

Ve dnech 5. – 6. 6. 2015 se uskutečnily zbývající 2 výjezdy. Skupina složená z žáků 7. a 8. tříd se vydala po „Válečných stopách v Moravskoslezském kraji“. První zastávkou byl Archiv města Ostravy, ve kterém se žáci podívali na práci archiváře a seznámili se s historií i prostředím archivu. Jejich další kroky směřovaly do Vojenské pevnosti v Hlučíně-Darkovičkách, kde se dozvěděli obecné informace o systému opevnění a také se podívali, jak pevnost vypadá. Poslední zastávkou prvního dne byl Památník 2. světové války v Hrabyni. Zde je čekal interaktivní program „Holokaust a transporty Židů“ a komentovaná prohlídka památníku. Druhý den započal v Opavě-Milostovicích v areálu československého opevnění. Dále účastníci projektu pokračovali do Krnovské synagogy, v níž si mohli udělat představu o tom, jak synagoga vypadá. Navštívili také místní Židovský hřbitov, který však bohužel není příliš udržovaný. Posledními navštívenými místy byl Židovský hřbitov v Opavě a výstava v centru města „Troppau 1945“.

Ve stejném termínu absolvovala skupina studentů kvinty a sexty aktivitu nazvanou „Stopy 2. světové války v polském Slezsku“. První den dopoledne navštívili Muzeum Radiostanice v Gliwicích, místo, které se stalo pro nacistickou Třetí říši záminkou k zahájení útoku na Polsko a rozpoutání 2. světové války. Odpoledne pak studenti absolvovali několikahodinovou komentovanou prohlídku v Osvětimi, která jim pomohla představit si utrpení zdejších vězňů. Druhý den se pak odehrával v Krakově, kde se nejprve podívali do Schindlerovy továrny, kterou proslavil oscarový film Stevena Spielberga „Schindlerův seznam“, následně se prošli starým městem a své putování ukončili v katedrále a katedrálním muzeu na Wawelu.

Celý projekt bude ukončen výstavou fotografií z projektu, která bude umístěna ve škole a přístupná veřejnosti od 15. 6. 2015 do konce letních prázdnin v době od 8:00 do 16:00.

 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„Překračujeme hranice“
a14  a15  a16