příspěvková organizace

a13

Dne 5. června 2015 jsme krátce po sedmé hodině ráno vyjeli od Kulturního domu ve Vítkově směr Gliwice, kde jsme společně s našimi polskými partnery zahájili dvoudenní akci nazvanou „Stopy 2. světové války v polském Slezsku“. Prvním bodem našeho programu byla návštěva Muzea Radiostanice – místa, které se stalo pro nacistickou Třetí říši záminkou k zahájení útoku na Polsko a rozpoutání 2. světové války. Asi nikdo z účastníků nezapomene na našeho pana průvodce, který využil hereckých schopností několika polských žáků a popsal nám tak celkem vtipným způsobem situaci v Evropě před válkou i během přepadení vysílače. Všem se také do paměti vryl obraz dřevěné věže vysoké 110 m, která leží uprostřed parku, připomínající Eiffelovu věž v Paříži. Po ukončení prohlídky jsme se odebrali na oběd do Pubu św Patryk, kde nás pohostili dobrým obědem, načež jsme se vydali na další cestu – tentokrát do nejproslulejšího z koncentračních a vyhlazovacích táborů – Osvětimi, známé také jako Auschwitz. Zde jsme absolvovali několikahodinovou komentovanou prohlídku dvou ze tří táborů. Navštívili jednotlivé prostory s expozicemi, které nám pomohly představit si utrpení zdejších vězňů. Shlédli jsme exponáty, které zbyly po umučených, jako jsou boty, vlasy, kufry, košíky, hřebeny, krémy na boty, ale také třeba plechovky s cyklonem B, který sloužil k masovému vraždění lidí, kteří se znelíbili nacistům. Následně jsme se odebrali do Hotelu Bona v Krakově, kde jsme se ubytovali a povečeřeli. V zimní zahradě pak proběhlo další seznamování českých a polských žáků, hodnocení proběhlého dne, bližší seznámení s organizací druhého dne, vyplňování pracovních listů zaměřených na holocaust a jeho popírání. Pracovalo se také s pracovními listy, které byly věnovány filmu Schindlerův seznam, který žáci mohli vidět během cesty autobusem.

6. června 2015 ráno jsme se, po snídani a obdržení obědových balíčků, autobusem přesunuli do centra Krakova. Pěšky jsme se přesunuli do Schindlerovy továrny, kterou proslavil film Stevena Spielberga „Schindlerův seznam“. Zdejší muzeum nás opět provedlo druhou světovou válkou, seznámilo nás s tragédií jednotlivých aktérů tohoto konfliktu, ale také s kontraverzní osobou továrníka Oskara Schindlera, který zachránil několik tisíc Židů před jistou smrtí tím, že je zaměstnal ve svém podniku a chránil je až do úplného závěru války. Všichni si určitě zapamatovali slavné schodiště továrny, které si zahrálo v již zmíněném filmu, nebo také Schindlerovu pracovnu se sádrovou mapou na zdi, která mu sloužila k zaznamenávání pohybů na frontách. Po prohlídce jsme se přes historické centrum přesunuli k závěrečnému bodu našeho programu – katedrále na Wawelu, kde jsme pomocí elektronického průvodce absolvovali komentovanou prohlídku katedrály, katedrálního muzea i výstup ke zvonu Zykmund. Následoval odjezd do Gliwic, kde jsme se rozloučili s polskými partnery. Během cesty autobusem ještě proběhlo závěrečné zhodnocení druhého dne a pak už jen cesta domů, do Vítkova.

Za všechny, kteří připravovali celý mikroprojekt „Po stopách české a polské historie 2. světové války“ doufám, že si účastníci z dvoudenní akce „Stopy 2. světové války v polském Slezsku“ odnesli řadu zážitků a uvědomili si, že i přesto, že 2. světová válka patří k nejhorším válečným konfliktům, které lidstvo zažilo, najdou se lidé, kteří budou zvěrstva, která se v polovině 20. století odehrála popírat. Stejně tak ovšem nelze tvrdit, že všichni Němci byli zlí nacisté, kteří toužili pouze vraždit, a všichni Židé nevinné oběti, neboť během války se morální hodnoty stírají a mezi dobrem a zlem vede tenká dělicí čára, kterou nemusí jednotlivec vůbec vidět a vnímat.

DSC_0015 DSC_0051 DSC_0071 DSC_0113 DSC_0118 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0161 DSC_0168 DSC_0228 DSC_0291 DSC_0317 DSC_0324 DSC_0328 DSC_0336 DSC_0359 DSC_0366 DSC_0394 DSC_0395 DSC_0401 DSC_0413 DSC_0414 DSC_0418 DSC_0420 DSC_0427 DSC_0436 DSC_0442 DSC_0444 DSC_0578 DSC_0585 DSC_0708

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Překračujeme hranice“

CZ_PL_vlajecky