příspěvková organizace

a13

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/15.04469, název mikroprojektu „PO STOPÁCH ČESKÉ A POLSKÉ HISTORIE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY“

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

VÁLEČNÉ STOPY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Dne 5. června 2015 byl zahájen dvoudenní výjezd po „Válečných stopách v Moravskoslezském kraji“. Po odjezdu z Vítkova byl naším prvním cílem Archiv města Ostravy, ve kterém jsme byli seznámeni s jednotlivými pracovními pozicemi, podívali jsme se do badatelny, knihovny a také do běžně nepřístupného depozitáře. Na závěr byli žáci prozkoušeni, co vše si zapamatovali z historie archivu a ti úspěšní byli odměněni malými dárky. Druhou zastávkou bylo Opevnění v Hlučíně-Darkovičkách. Zde jsme si prošli celý srub „Alej“ s průvodcem, jenž nás informoval o historii pevnostního opevnění, o tom, jak to v pevnosti fungovalo a vypadalo. Poté jsme se šli ještě podívat k okolním menším srubům. Posledním místem, které jsme v rámci tohoto dne měli navštívit, byl Památník II. světové války v Hrabyni. Zde na nás nejprve čekal výukový program Holokaust a transporty židovského obyvatelstva, poté komentovaná prohlídka památníkem. Žáci se museli naučit pracovat s dostupnými informacemi, jelikož součástí prohlídky byly i pracovní listy. Poté nás již čekala cesta do Hradce nad Moravicí, kde jsme byli ubytovaní v hotelu Sonáta. Po večeři započala spolupráce mezi českými a polskými účastníky nad pracovními listy. Úkolem dne bylo také ve skupinách vytvořit komiks zachycující první společný den. Jelikož panovalo slunečné počasí, společné aktivity probíhaly v prostoru zámeckého parku.

Druhý den, 6. června 2015, jsme po snídani odcestovali do Opavy-Milostovic, kde nás čekala prohlídka dalšího opevnění. Poté nás autobus zavezl do Krnova, kde jsme měli možnost podívat se do Krnovské synagogy a na Židovský hřbitov. Překvapilo nás však, že hřbitov nebyl vůbec udržovaný. V Opavě se také nachází Židovský hřbitov přímo na Městském hřbitově v Opavě, což byla naše další zastávkou. Celý výjezd byl ukončen stylově v Opavě, kde se v prostorách parku nachází výstava Troppau 1945. U jednoho z panelů jsme účastníkům předali pracovní listy a poté jsme se již rozjeli zpět do Vítkova

Všem účastníkům děkujeme za jejich aktivní zapojení do jednotlivých činností. Věříme, že tyto dny pro ně byly přínosné a že si z výjezdu odvezli nové poznatky o 2. světové válce. Zároveň také poznali, že válka není anonymní událostí, ale dotýkala se života obyčejných lidí. Vyzkoušeli si vyhledávat informace v pramenech, spolupracovat v rámci skupiny, snažili se odstranit jazykové bariéry a navázat nové kontakty s polskými účastníky.

P1260322 P1260330 P1260331 P1260354 P1260380 P1260415 P1260427 P1260440 P1260445 P1260447 P1260448 P1260490 P1260496 P1260499 P1260500 P1260502 P1260508 P1260511 P1260513 P1260555 P1260562 P1260569 P1260573 P1260575

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Překračujeme hranice“

a16 a15 a14