příspěvková organizace

vlajky

 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/13.04091, název mikroprojektu „Poznáváme řemesla moravských a slezských předků

 CZ_PL_vlajecky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Překračujeme hranice“

POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ

V měsíci září 2013 jsme předložili žádost o spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů.

Projekt seznamuje žáky jednoduchým a netradičním způsobem se starými, možná už i zanikajícími řemesly českých a polských předků, se starými věcmi a nástroji, které ke své práci v uvedených řemeslech potřebovali. Také rozvíjí profesionální orientaci žáků, seznamuje s řemesly českých a polských předků, z nichž mnohé činnosti jsou využívány i v některých současných řemeslech. Specifikem projektu je zprostředkování různých informací o některých zajímavých řemeslech prostřednictvím zážitku. Tento zážitek žáci získají prostřednictvím různých prováděných činností souvisejících s uvedenými řemesly. Celý prováděný projekt vede k tomu, aby se žáci s řemesly nejenom seznámili, získali představu o konkrétních činnostech daného řemesla, ale aby také dokázali vyrobit konkrétní, reálný výrobek. To je finální výsledek celého projektu, který společně se všemi výstupy z jednotlivých činností a především s přehlídkou konkrétních výrobků může být využit při výuce i při nejrůznějších prezentacích školy.

 Hlavním cílem je seznámit žáky s řemesly na české a polské straně hranice. Nové poznatky budou zpracovány a uchovány v powerpointových prezentacích a fotografiích. Dále bude vytvořena brožura v českém i polském jazyce, ve které bude obsaženo 20 nejznámějších řemesel. Tyto brožury budou žákům k dispozici v českých i polských školách a mohou je využívat při výuce, v zájmových útvarech i při volnočasových aktivitách.