příspěvková organizace

V letech 2008 – 2010 proběhla realizaci dvouletého projektu z programu Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení s názvem LIKE A MILOS. Projekt byl určen pro pedagogy. Kromě naší školy se do projektu zapojili i pedagogové z Kypru, Dánska a Walesu.  Projekt byl zaměřen na ekologické aktivity.  Během návštěv v partnerských zemích jsme řešili ekologická témata – ekologické zdroje energie, vodní a větrné elektrárny. Kromě ekologie se naši učitelé zajímali také o školství, mohli porovnat různé styly výuky a načerpali inspiraci sledováním nových metod a forem výuky. Neméně důležitá byla také hlavně jazyková zkušenost. Do projektu byli zapojeni i žáci naší školy přípravou loga projektu, prezentací o škole a výrobou modelů větrných mlýnů. Všechny informace o projektu jsou k dispozici na stránkách www.zsvitkov.cz  v sekci „projekty“. Původní stránky projektu www.like-a-milos.com již bohužel nejsou funkční.

Like a Milos - Dánsko OLYMPUS DIGITAL CAMERA

czech denmark cyprus wales1

Multilaterální partnerství škol programu Comenius.

Doba trvání: červenec 2008 – červenec 2010

Partnerské školy:

Název školy Země Město Další údaje
Munkebjergskolen Dánsko Odense Koordinátorská škola

660 žáků

Kontaktní osoba: Michael Smitt

ZŠ Vítkov, Opavská 22Česká republikaVítkovPartnerská škola

250 žáků

Kontaktní osoba: Marcela Blažková

Ysgol Gymunedol GwenlliWalesCeredigionPartnerská škola

23 žáků

Kontaktní osoba: Brian Davies

Periferiako DimotikoKyprPalaehoriPartnerská škola

94 žáků

Kontaktní osoba: Elena Hadjipieri

Název našeho projektu L.I.K.E. A MYLOS:

MYLOS – řecké slovo pro “mlýn” – anglicky “mill”

L – jako “landscape” – země

I – jako “inspiration” – inspirace

K – jako “knowledge” – znalosti

E – jako “education” – vzdělání

Cílem tohoto projektu je zaobírat se problematikou ekologie  a uvědomění si důležitosti ekologického počínání.

V průběhu dvouletého projektu poznají děti kulturní odlišnosti všech čtyř zemí a budou pracovat na nejrůznějších projektech jako např:

–          Pohádka na pokračování s ekologickým tématem (Winnie the Windmill) – začaly psát děti v Dánsku, pokračovaly děti ve Walesu, na Kypru a děti naší školy dokončily. Příběh je doprovázen kresbami.

–          Loutkové divadlo s tematikou správného eko chování – každá země natočila své loutkové divadlo na DVD (ZŠ Opavská  s názvem “Windmill Story”).

–          Eko slovníček – vytvoření slovníku ekologických pojmů v angličtině a dále pro srovnání ve velštině, dánštině a řečtině.

–          Videokonference

–          Vytváření větrných mlýnů jako symbolu “čisté” energie. Výroba ze starých telefonních seznamů + návod pro ostatní země (výrobek ČR), výroba mlýnů ze starých plechovek (výrobek Dánska).

–          Partnerské návštěvy pedagogů všech čtyřech škol k načerpání inspirace a nových poznatků(školy mají rozdílné počty žáků, přístup ve výuce…).

 

Návštěva na Kypru

Má-li současný učitel být připraven učit moderním způsobem, musí dostat možnost srovnávat svoje pracovní návyky a styl výuky s návyky jiných. Pak může vybrat to lepší z obou a vytvořit nový systém své práce. Také z těchto důvodů jsme v týdnu od 19. do 23. října 2009 navštívili v rámci projektu COMENIUS naši partnerskou školu v Palaichori v řecké části Kypru (asi 30 km od hlavního města Nikósie směrem na jihozápad).

Projekt, ve kterém aktivně pracujeme, zahrnuje čtyři školy – z Dánska, Walesu, Kypru – a poslední je právě naše škola. V jeho rámci mohou vždy čtyři učitelé vycestovat do jedné z výše uvedených zemí, aby se seznámili se školou, mohli nahlédnout do jiného stylu výuky, mohli srovnat své metody s metodami jiných, načerpali inspiraci a aby procvičili své jazykové znalosti.

Součástí těchto aktivit jsou hlavně pracovní schůzky, kde jsou plánovány a vyhodnocovány společné aktivity pro děti ze všech čtyřech škol. Profily projektu a školy jsou zveřejněny na webových stránkách projektu www.like-a-milos.com. Převažujícím pracovním jazykem projektu i setkání učitelů je angličtina.

Během naší návštěvy Kypru, která byla již třetím setkáním učitelů během tohoto projektu (první proběhla v Dánsku, druhá ve Vítkově v České republice), jsme se seznámili s moderní vesnickou školou, která zajišťuje výuku pro více okolních horských obcí. Škola nemá mnoho žáků, pouze necelou stovku, na jejich výuku je ale nepoměrně více učitelů než je zvykem u nás, proto jsou třídy velmi malé – obvyklý počet je max. 15 dětí, většinou jsme jich ale viděli ve třídě mnohem méně – například jsme navštívili první třídu, kde bylo šest žáků. Proces je proto také mnohem intenzivnější z jednoduchého důvodu – je na to prostor i čas. Výuka, která je zde realizována, odpovídá v mnoha ohledech české realizaci reformního vzdělávacího plánu – je zaměřena individuálněji, děti řeší projekty, cvičí samostatné vyjadřování, jsou více zodpovědné za výsledky své práce. Jsou připravovány na spolupráci v týmu. Nezapomíná se ani na jazykovou průpravu – anglicky se všechny děti učí už od první třídy. Nízký počet žáků a výuka cizího jazyka má svá pozitiva – i malé děti v první třídě byly schopny odpovídat na jednoduché otázky v angličtině, nebály se přítomnosti cizích prvků (tedy nás) ve třídě a ochotně prezentovaly to, co už se naučily. Žáci nemají žákovské knížky, hodnocení probíhá jinými způsoby.

Nutno podotknout, že škola, kterou jsme navštívili, není ani na Kypru zcela běžným úkazem, je jednou z pilotních škol, kde probíhá reforma systému, proto je do ní soustředěno také lepší vybavení. Učitelé, kteří na škole učí (a to je běžné pro celý Kypr), jsou vybíráni ministerstvem stejně jako místo jejich působení. Pedagog, který na Kypru hledá místo, musí přijmout to, které je mu ministerstvem určeno (protože například v daném místě právě učitel chybí) – v tom lepším případě může vybrat z více možností, které ovšem také určuje ministerstvo. Kyperští pedagogové, s nimiž jsme se setkali, si v žádném případě nestěžovali na svou prestiž a ohodnocení – učitelské povolání je na Kypru vnímáno se silným společenským statutem a také jejich ohodnocení je běžně vyšší, než je průměrný plat v zemi.

Rostislav Bála

 

Návštěva u nás

Naše škola měla tu čest být hostitelem druhého setkání mezinárodního projektu COMENIUS LIKE A MYLOS. Ve dnech 15. – 21. dubna 2009 jsme u nás ve škole přivítali skupinu vyučujících z Dánska, Walesu a řecké části ostrova Kypr. Se všemi zahraničními kolegy jsme zhodnotili práci dětí na projektu. Žáci během minulého půlroku nakreslily logo projektu, vytvořily prezentace o školách, aby všichni poznali, v čem jsou školy rozdílné a co mají společného. Děti z naší školy vytvořily v hodinách technických činností modely mlýnů z papírových dutinek. Svou práci děti zachytily na fotografie, které jsme společně doplnili o návod na výrobu v angličtině a poslali do našich partnerských zemí. Hosté měli příležitost seznámit se a povídat si s žáky školy na společném setkání v tělocvičně i v jednotlivých třídách v průběhu vyučování. Během nabitého programu se naši zahraniční kolegové vzdělávali i pobavili a vyzkoušeli si přípravu českého jídla „bramboráků“ ve školní družině. Navštívili jsme společně vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, vodní nádrž Kružberk a výrobnu ručního papíru ve Velkých Losinách. Všechna tato zajímavá místa nám byla inspirací pro další práci na našem ekologicky zaměřeném projektu. Krásné slunečné počasí nám přálo po celou dobu pobytu našich hostů. Zakusili jsme tak společně sportovních chvilek při sjezdu řeky Moravice v den „Otevírání řeky“. Pro všechnyto byl nezapomenutelný zážitek plný zábavy. Během tohoto dne jsme se opět ujistili, že žijeme v oblasti obklopené krásnou přírodou, neboť údolí řeky Moravice v tomto jarním období je malebné a všichni účastníci projektu se této atmosféry doslova nabažili. Sladkou tečkou byl výlet do Opavy, kde nás nadchl zejména výhled z Hlásky. Nezbývá, než se těšit na další výrobky a kontakt dětí všech škol zapojených do projektu a také na další setkání, které se uskuteční ve dnech 19 – 23. 10. 2009 na ostrově Kypr.

image00117 image00217-150x150 image00314 image00414 image00510-150x150 image0068-150x150 image0078-150x150 image0083-150x150

 

Návštěva v Odense

Na naší základní škole jsme rozběhli nový projekt pod názvem Comenius – LIKE A MYLOS. V prvním listopadovém týdnu (od 1. do 8. listopadu) proběhla první schůzka v dánském městě Odense. Učitelé dánské základní školy s 677 žáky jsou koordinátory dvouletého ekologicky zaměřeného projektu. Projektu se kromě České republiky účastní také základní školy z Kypru a Walesu. Setkali jsme se s Bryanem z Walesu a s dvěma učitelkami z Kypru – Elenou a Zeografií. Deštivé počasí nám celý týden nepřálo, ale to image001.jpg (15853 bytes)image002.jpg (12256 bytes)příliš nevadilo, neboť program byl velmi pestrý. Kromě plánování dalších setkání a náročné přípravy aktivit, které budou vykonávat žáci jednotlivých škol, jsme měli možnost prohlédnout si dánskou školu a seznámit se s tím, jak funguje dánské školství. Zhlédli jsme výuku v druhé a deváté třídě. Překvapila nás vysoká úroveň znalostí anglického jazyka a volnost, která ve škole i školství panuje. Kromě práce nám Dánové připravili i příjemné chvíle v Danfoss Universe – v parku přírodních a fyzikálních jevů, kde jsme si mohli otestovat své znalosti a schopnosti – a také ve fjordu Kerteminde, kde nás zaujal podmořský svět, krmení delfínů a tuleňů. Všudypřítomné sochy Hanse Christiana Andersena lákaly k návštěvě jeho muzea. (Odense je jeho rodné město.) Neodolali jsme. A také jsme nelitovali. Jeho životní příběh, knihy ve 160 překladech, vystřihovánky, kuriózní předměty osobního života (například zubní protéza, kufr, cylindr nebo 9 m dlouhé lano, které s sebou vozil na všechny cesty jako záchranu, kdyby v hotelu náhodou začalo hořet) – to vše v muzeu najdete.

Týden uběhl rychle a už jsme byli v Kodani. Ještě si sáhnout na sochu Malé mořské víly, protože: Kdo neviděl Malou mořskou vílu, jako by v Dánsku nebyl. A už letíme domů. Příští setkání je v dubnu v České republice. Tak se budeme na návštěvu z Dánska, Kypru a Walesu moc těšit.

image00218 image00118

 

Návštěva Walesu

Ve dnech 26. 5. – 2. 6. 2010 jsme se zúčastnili závěrečného setkání partnerských škol projektu LIKE A MYLOS. Závěrečný meeting byl spojen s návštěvou velšské školy v malé vesnic New Quay na pobřeží Irského moře. Škola s osmdesáti žáky v čele s ředitelem Brianem Daviesem je typem malé rodinné školy s osmdesáti dětmi ve věku 4 – 11 let.

WALES_1

Měli jsme možnost nahlédnout do výuky (výuka formou skupinové práce v malých třídách), prohlédli jsme si vesnici a zúčastnili jsme se několika výletů (návštěva muzea velšského života blízko Cardiffu, centra pro alternativní technologie, hudebního festivalu mládeže).

WALES_2

Všichni účastníci projektu pod vedením koordinátorů zhodnotili práci na projektu v průběhu uplynulých dvou let a připravili závěrečnou zprávu, která shrnuju všechny ekologické i jiné aktivity, kterých se účastnili děti naší ZŠ a škol partnerských v Dánsku, Walesu a na Kypru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA