příspěvková organizace

V úterý 27. 4. 2010 proběhl další, tenkrát již patnáctý výjezd v rámci realizace projektu „Vytvoření školního informačního centra“. Projekt je hrazen z fondů ESF a spolufinancován státním rozpočtem ČR. Stejně jako všechny akce v rámci zmíněného projektu, i tento byl pro žáky zdarma.

Žáci naší školy navštívili místa spojená se světoznámým hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. Nejdříve jeli do Hukvald, kde navštívili hrad. Procházeli hukvaldskou oborou, pozorovali chvíli zvěř a pak už dorazili nahoru k bráně, kde čekal kastelán hradu. Ten poskytl vcelku vyčerpávající výklad o hradu a okolí a své vyprávění okořenil i pověstí a špetkou ze života dřívějších obyvatel hradu. Poté měli žáci čas si hrad ještě sami prohlédnout, projít se po ochozech a užít si vyhlídky do okolí z věže.

V Hukvaldech děti navštívily také rodný dům Leoše Janáčka a pak už vyrazily na letiště Leoše Janáčka do Ostravy – Mošnova. Zde si prohlédly novou halu a měly štěstí na přistání malého i velkého letadla. Při odjezdu od letiště ještě z autobusu pozorovaly start dalšího velkého dopravního letadla.

Z obrazového materiálu, fotografií a hlavně osobních reflexí žáků vznikly materiály, které zpracováváme po každém takovém výjezdu. V informačním centru naší školy tedy přibylo další DVD, nový sborník s kresbami zážitků žáků a s jejich psanými texty. Všechny tyto materiály jsou využívány dále během výuky.

část prezentace převedená do PDF

sborník3 OLYMPUS DIGITAL CAMERA hukvaldy_1 hukvaldy_2 hukvaldy_3 hukvaldy_4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA