příspěvková organizace

Výtvarný kurz Zebrzydowska Kalwaria.

vlajky

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

vlajecky

Překračujeme hranice

Ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2013 byla realizována akce s názvem „Výtvarný kurz – Zebrzydowska Kalwaria“ projektu „Dějiny umění jinak“z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Čeští i polští žáci se setkali v Zebrzydowské Kalwarii. V hotelu blízko rynku jsme se ubytovali a poobědvali. Poté jsme vyrazili malovat a kreslit baziliku Panny Marie Andělské, která se nachází na vrcholu strmého kopce. Před tím, než jsme spatřili baziliku, viděli jsme nádhernou budovu kláštera Kalwaria Zebrzydowska. Na prostranství před bazilikou jsme si vybalili židličky a dali se do tvoření. Co jsme nestihli domalovat a dokreslit, dodělávali jsme po večeři. Poté jsme hráli různé hry. Byly pro nás připraveny i knihy o malířském umění, které jsme si mohli půjčit prohlédnout a pročíst.

Další den – čtvrtek po snídani jsme se usadili v naší „zasedací“ místnosti, protože pršelo, nemohli jsme jít nic výtvarného tvořit ven. Proto paní ředitelka polské školy spustila internet a ukazovala na diaprojektoru, jak vypadá bazilika uvnitř. Ani jsme se nenadáli, a přestalo pršet, tak jsme se s panem průvodce vydali na cestu k bazilice. Prohlédli jsme si nejen baziliku, ale i kaple, které se nacházejí nedaleko baziliky a jsou součástí křížové cesty. Spatřili jsme i maketu – zmenšeninu celého města Zebrzydowska Kalwaria. Po obědě jsme dostali za úkol vybrat si jeden obrázek svatého patrona a konturou na sklo jej na folii obtáhnout. Po zaschnutí jsme obrázek vybarvili barvami na sklo – tvořili jsme vitráž. Když už jsme měli vitráž hotovou, pustili jsme se do nové techniky a to face painting – malování na obličej. Některým z nás face painting nestačil a využili jsme body paintingu – malování na tělo. Po večeři jsme tvořili pojmovou mapu den po dni.

V pátek jsme se po snídani vydali na most Aniołóv. Každý si vybral z jaké strany a jakou technikou most ztvární. Na mostě, pod mostem a u mostu jsme byli asi tři hodiny. Poté jsme se vydali zpět do hotelu na oběd. Po vydatném jídle jsme měli chvilku na dodělání výkresů. Čekal nás další program a to Rynek kalwarijski, ten jsme si prošli s výkladem, kde se co nachází a měli jsme chvilku něco malého koupit domů. Po večeři byl zvolen náhradní program. Měli jsme si vyzkoušet land art, ale pro nepříznivé počasí jsme zvolili „živé obrazy“. Za úkol bylo, jakýmkoliv způsobem ztvárnit anděla. Hned po vyhodnocení anděla byly všem účastníkům předány účastnické listy. Poděkovali jsme polským i českým dětem za jejich účast, nádherné kresby a malby, za zapálení, se kterým plnily všechny úkoly a za jejich kázeň. Každý večer byly ohodnoceny věcnými cenami ty nejpovedenější výtvarné práce.

V sobotu jsme dostali snídani, uklidili jsme pokoje a vydali se zpět na cestu do České republiky. Výtvarné práce z tohoto kurzu budou vystaveny na vernisáži v říjnu 2013 ve Vítkově a v listopadu v Kaletách.

FOTOGALERIE