příspěvková organizace

17. VÝJEZD

V sobotu 22. 5. 2010 jsme se s žáky naší školy vydali na 17. výjezd v rámci projektu „Zřízení školního informačního centra“. Po dlouhých deštivých dnech nám na cestu krásně svítilo sluníčko.

Když jsme přijeli do Nového Jičína, šli jsme na prohlídku Žerotínského zámku, pocházejícího z konce 14. století, který po nástupu pánů ze Žerotína prošel rozsáhlou přestavbou. Tehdy se stal nejdůležitějším střediskem celého novojicko – štramberského panství. Dnes slouží jako muzeum a místo kulturního odpočinku obyvatel. Žáci zde shlédli krásnou sbírku klobouků, některé z nich si také mohli vyzkoušet.

Další naše cesta byla turistická. Dali jsme si batohy na záda a šlapali do velkého kopce k majestátné zřícenině hradu Starý Jičín. Počátky tohoto krásného hradu sahají do 13. Století do doby Přemysla Otakara I. Konec hradu přinesla třicetiletá válka, kdy byl hrad poškozen. Z krásné hradní rozhledny jsme viděli celý okolní kraj. Legenda o hradu říká, že ve skalnaté cestě jsou dva otisky. Jsou to prý otisky čertova kopyta a hlavy.

Poslední zastávka dnešního výletu se uskutečnila ve Vagonářském muzeu ve Studénce, kde je zdokumentována bohatá historie podniku „Studénská továrna na vagóny“. Zde jsme viděli v šesti sálech a třech předsálích stálou expozici zahrnující rozvoj dopravy od středověku po vznik železnice. Na závěr prohlídky se děti pokochaly krásnou modelovou železnicí – to byla paráda!

část prezentace převedená do PDF

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA sborník