příspěvková organizace

zodpovedny_evropan

V rámci realizace projektu „Zodpovědný Evropan – nejlepší investice do budoucnosti“ bylo v únorových a březnových dnech na naší škole opravdu rušno. Dvě z našich učeben – učebna výpočetní techniky a učebna pro I. stupeň – dostaly zcela nový kabát. Zatímco v počítačové učebně proběhla „jen“ výměna stávající PC techniky, učebna I. stupně prošla generální úpravou – drobnými zednickými pracemi počínaje a zřízením počítačového koutku pro žáky I. stupně konče. Kromě 40 PC sestav budou žáci v rámci realizace projektu využívat i interaktivní tabuli, digitální fotoaparáty a kameru, scaner, projektor či demonstrační stavebnice. Možnost využít nejmodernější techniku jako atraktivní a žádanou pomůcku budou moci i zdravotně postižení žáci prostřednictvím bezdrátového tabletu. Nové vybavení počítačových učeben mohou žáci využít ke zdokonalování se v počítačové gramotnosti ve svém volném čase, a to v ranních i odpoledních hodinách, prostřednictvím metodiků pro pomoc žákům.

IMGP8272 P1020368 IMGP9449 IMGP9451 IMGP9453 P1020334