příspěvková organizace

zodpovedny_evropan

PROJEKT

Poslední dubnový pátek se v rámci projektu ZODPOVĚDNÝ EVROPAN – NEJLEPŠÍ INVESTICE DO BUDOUCNOSTI uskutečnil společný projektový den, nazvaný Chválím tě, Země má. Zúčastnění žáci se zabývali problematikou místních toků, měli možnost sledovat cestu pitné vody od zdroje až ke kohoutku – navštívili Kružberskou přehradu, Úpravnu pitné vody na Podhradí, Čistírnu odpadních vod ve Vítkově. Také využili znalostí z programu GLOBE a vyzkoušeli si určování průhlednosti vody, pH vody, teploty a rychlosti proudu. Žáci devátých tříd se společně vydali do terénu, kde pracovali na projektu Strom roku. Příjemnou oslavu krás naší Země znásobily hřejivé paprsky jarního slunce.