příspěvková organizace

EKOLOGICKÝ POBYTOVÝ PROGRAM „CO NAPOVÍ KAPKA VODY“

zodpovedny_evropan

Ve středu 18. května 2011 se zúčastnilo, díky projektu „ZODPOVĚDNÝ EVROPAN – NEJLEPŠÍ INVESTICE DO BUDOUCNOSTI“, 25 našich žáků 3. – 8. ročníku třídenního ekologického pobytu „CO NAPOVÍ KAPKA VODY“. První zastávkou našeho putování byly jeskyně Na Pomezí, které vynikají bohatou krápníkovou výzdobou s jezírky a jsou největší a nejnavštěvovanější jeskyně tzv. Jesenického krasu. Odpoledne jsme navštívili Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, která se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České republiky. Dále jsme vyjeli do Velkých Losin, kde jsme si prohlédli ruční papírnu a zámek. Žáci absolvovali také túru naučnou stezkou Bílé Opavy, kde uplatnili vědomosti z programu GLOBE a provedli hydrologická měření. Třetí den jsme uskutečnili prohlídku Karlovy Studánky. Zde jsme ochutnali léčivé prameny. Poslední zastávkou našeho třídenního putování byla Vodní nádrž Slezská Harta. Poté už jsme se vraceli v dobré náladě domů, s množstvím zážitků a dojmů.

Tento program byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, žáci měli jízdné, vstupné, ubytování a stravu ZDARMA.

Místo fotek nabízíme celou prezentaci – kapka vody