příspěvková organizace

logo

MIKROPROJEKT „POŘÁD JSME SI BLÍZCÍ“,
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

Společné setkání pedagogů…

se uskutečnilo předposlední srpnový týden v rámci jednoletého projektu „Pořád jsme si blízcí“ v rekreačním středisku Prašník poblíž slovenského města Vrbové, se kterým naše škola a město uzavřelo partnerskou smlouvu. Pedagogové si na česko-slovenské pedagogické radě předali zkušenosti z vlastní učitelské praxe, na společných zasedáních předmětových komisí sledovali podobnosti ale i odlišnosti ve výuce jednotlivých předmětů a nechyběl ani výlet do panenské přírody Bílých Karpat. Následující projektové aktivity pak budou zaměřeny na sblížení žáků obou škol, v podzimních měsících se uskuteční návštěvy žáků do Vrbového, resp. do Vítkova, v lednu se mohou ti menší těšit na česko-slovenskou lyžařskou školičku a pro ty větší je na měsíc květen připraven společný vodácký kurz na Oravě a Váhu.

vrbove_05 (1) vrbove_01 vrbove_02 vrbove_03 vrbove_05