příspěvková organizace

a10

CZ.1.07/1.1.00/56.0556

Naše škola získala dotaci na projekt Kolik jazyků umíš… pro oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní a střední škole prostřednictvím provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů zvolených šablon. Naše škola si zvolila klíčovou aktivitu č. 4 Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky, podporovaná aktivita Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Žáci a jejich pedagogové absolvovali ve dnech 18. 10. 2015 – 24. 10. 2015 krátkodobý jazykově – vzdělávací pobyt v Londýně a Berlíně včetně jazykové výuky angličtiny a němčiny v rozsahu 9 hodin a seznámili se s významnými reáliemi. Do Londýna vycestovalo 30 žáků základní školy, 20 žáků gymnázia a 5 pedagogických pracovníků, do Berlína vycestovalo 10 žáků základní školy, 10 žáků gymnázia a 2 pedagogičtí pracovníci. O absolvování jazykové výuky získali žáci certifikáty.

Program  Lodýn – eurotunel, Westminsterské opatství, Parlament, Big ben, obří kolo London Eye, Buckinghamský palác, náměstí Piccadilly Circus, Trafalgar Squar, Museumland,Harry Potter Studios, The Tower of London, Tower Bridge, st. Paul´s Cathedral, Greenwich, námořní museum, Brighton, královský palác Royal Pavillion, mořské akvárium Sea Life Centre, útesy Beach Head a Easbourne.

Program v Berlíně –  po cestě návštěvaDrážďan, Alexanderplatz, televizní věž, Berliner Dom, Postupim, Sanssouci, zbytky Berlínské zdi, Braniborská brána, Říšský sněm, Muzejní ostrov – Pergamonmuseum, západní Berlín, Kaiser – Wilhem – Gedachtniskirche.

Termín realizace projektu byl od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Výše přidělené dotace činila 969.010,- Kč.

 

 

Jazykový pobyt v Londýně 18. 10. – 24. 10. 2015
Kolik jazyků umíš…, CZ.1.07/1.1.00/56.0556

V rámci projektu Výzva č. 56 vycestovalo 18. – 24. 10. 2015 50 žáků naší školy do Anglie, především do Londýna. Během pobytu byli ubytováni v hostitelských rodinách, aby poznali reálný anglický život a procvičili si schopnost komunikovat s rodilými mluvčími, a absolvovali 9 hodin výuky na jazykové škole Centre of English Studies ve Wimbledonu. Nedílnou součástí výjezdu byly návštěvy známých míst a památek v Londýně. Mimo jiné mohli obdivovat Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác, katedrálu sv. Pavla, Westminsterské opatství či budovu radnice se známou věží Big Ben. Prošli si také přírodovědné, umělecké či vědecké muzeum. Odcestovali rovněž na půldenní výlet do přímořského letoviska Brighton. S velikým nadšením se setkala návštěva ateliérů společnosti Warner Bros, kde se natáčely slavné filmy ságy Harry Potter, již mnozí z žáků s napětím sledovali už od dětství. Pobyt v Londýně výrazně zvýšil motivaci dětí ke studiu angličtiny a přispěl ke zvýšení jejich samostatnosti.

P1030616 (Custom) P1030622 (Custom) P1030653 (Custom) P1030656 (Custom) P1030662 (Custom) P1030672 (Custom) P1030791 (Custom) P1030967 (Custom) P1030602 (Custom) P1030612 (Custom)

 

 

 

Jazykový pobyt v Berlíně 18. 10. – 24. 10. 2015
Kolik jazyků umíš…, CZ.1.07/1.1.00/56.0556

V rámci projektu Výzva č. 56 se dvacet žáků naší školy, studujících jako druhý cizí jazyk němčinu, zúčastnilo jazykového a poznávacího pobytu v hlavním městě Spolkové republiky Německo, Berlíně. Cestou jsme navštívili kulturní a historickou perlu Německa, Drážďany. V Berlíně jsme si postupně prohlédli všechny nejdůležitější pamětihodnosti metropole, Berlínský dóm, nejvýznamnější sakrální stavbu města, Braniborskou bránu, zbytky Berlínské zdi, jež je symbolem studené války, či Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche – torzo kostela, který byl v roce 1943 zničen při bombardování Berlína.  Na Muzejním ostrově jsme navštívili světoznámé Pergamonské muzeum a Starou národní galerii. Nemohla chybět procházka po Alexandrově náměstí. Zde se nachází jedna z dominant Berlína, 368 metrů vysoká televizní věž, která je čtvrtou nejvyšší stavbou v Evropě. V odpoledních hodinách se žáci věnovali studiu německého jazyka v jazykové škole Tandem. Kromě Berlína a Drážďan jsme navštívili také Postupim, hlavní město spolkové země Braniborsko. Tady jsme poznali majestátní sídlo pruských králů, rokokový zámek Sanssouci. Také jsme se vydali k pseudotudorovskému zámku Cecilienhof, který se proslavil jako místo konání postupimské konference v roce 1945. A potom už na nás čekala jen cesta domů, ale s sebou jsme si odvezli spoustu zážitků z této pulzující metropole a v neposlední řádě také motivaci ke studiu německého jazyka.

a38 a39IMG_1505 (Custom)IMG_1509 (Custom)IMG_1521 (Custom)IMG_1532 (Custom)IMG_1565 (Custom)IMG_1568 (Custom)IMG_1583 (Custom)IMG_1589 (Custom)IMG_1592 (Custom)IMG_1608 (Custom)