příspěvková organizace

a10

CZ.1.07/1.1.00/57.0022

V rámci projektu Výzva č. 57 jsme se zapojili do aktivity Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Cílem je rozvoj technického vzdělávání  formou vytváření žákovských výrobků. Do projektu se se zapojilo 15 chlapců z devátých ročníků, kteří si sami navrhli schéma výrobku, materiál a postup. Z postupu práce byl průběžně pořizován fotografický záznam. Každý žák rovněž zpracoval žákovské portfolio, které obsahovalo sebehodnocení žáka a hodnocení učitele. Pro realizaci projektu byly dovybaveny školní dílny základním nářadím a stavebnicemi. Výrobky byly vystaveny ve školním klubu, kde budou sloužit k hrám mladších žáků. Tento projekt jistě pomohl žákům při rozhodování jaké zvolit budoucí povolání.

JS

a50