příspěvková organizace

S EVVOU na  HORÁCH

Osmdesát žáků čtvrtých a pátých tříd naší školy se ve dnech od 7. 3. do 12. 3. 2016 zúčastnilo ozdravného pobytu na horách s ekologickou tematikou v hotelu Neptun v Malé Morávce. Ozdravný pobyt byl spolufinancován z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

V době pobytu probíhal program s environmetální tematikou. Program v jednotlivých dnech byl zaměřen na tato témata – Rozhlédni se po lese, Život stromů, Život na stromě, Bez stromů není život, Kam s odpadem, Vzkaz lidem a přírodě. V tomto projektu se žáci seznámili s druhy a funkcí lesa z různých hledisek, poznávali rostliny a živočichy lesa. Uvědomili si význam lesa a důsledky jeho zničení. V rámci aktivit si žáci zahráli na reportéry a natočili krátká videa, vyplňovali pracovní listy, výtvarně ztvárnili živočichy žijící v lese a na malé módní přehlídce předvedli šaty z recyklovatelných materiálů. V odpoledních a večerních hodinách probíhal společný program pro všechny žáky, odpočinkové a relaxační činnosti, soutěže a filmotéky z materiálů, které vytvořili žáci.

Lektorka a učitelé se snažili žáky vést k zodpovědnému zacházení s životním prostředím, propojit teoretické a praktické dovednosti v ucelený systém znalostí, doplnit povědomí žáků o zkušenosti z reálného světa a žít podle principů udržitelného rozvoje.

Na hotelu bylo pro žáky zajištěno stravování 5x denně a celodenní pitný režim. Pobyt v Malé Morávce dětem otevřel rozhled v oblasti ekologických aktivit a přispěl  svým ovzduším ke zlepšení zdraví a k fyzické zdatnosti.

Mgr. Petra Beková

DSCN2065DSCN2078 DSCN2103 IMG_0153