příspěvková organizace

image1Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004550

Název projektu: Společně ve středním vzdělávání

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

 

Na základě žádosti o podporu z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání naše škola získala finanční prostředky ve výši 469 020,- Kč na realizaci projektu „Společně ve středním vzdělávání“, jehož cílem je podpořit především žáky ohrožené školním neúspěchem na středních školách.

Ve škole bude pracovat školní asistent, který poskytne dočasnou personální podporu, základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkuje komunikaci s rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomůže při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytne podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Nejširší oblastí bude doučování žáků středních škol ohrožených školním neúspěchem. Aktivita jim má napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. V průběhu realizace projektu bude vytvořeno 28 skupin.

Finanční prostředky také budou čerpány na vzdělávání dvou pedagogických pracovníků, které má podpořit jejich profesní růst. Pedagogičtí pracovníci se účastní odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod v celkové dotaci 48 hodin.

Cílem projektu je zvyšovat kolektivní schopnosti pedagogů, zlepšovat výsledky žáků, rozvíjet kulturu učení a podporovat rozvoj celé školy.

Mgr. Blanka Váňová

ředitelka školy