příspěvková organizace

vlajky

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

CZ_PL_vlajecky

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Překračujeme hranice“

Od roku 1999 poskytuje Evropská unie finanční prostředky na rozvoj česko-polského příhraničí a vzájemnou spolupráci.  Nejprve to bylo prostřednictvím programu Phare CBC, po vstupu obou zemí do EU v roce 2004, pak prostřednictvím programu INTERREG IIIA. Na tento program nyní navazuje Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007 – 2013, který je součástí Cíle 3 s názvem „Evropská územní spolupráce“. Na Městském úřadu v Kaletách byla 13. listopadu 1993 podepsána partnerská smlouva mezi městy Vítkov a Kalety. Ve stejném roce tak byla započata i spolupráce mezi základními školami obou měst. Naše škola se stala každoročním organizátorem Mezinárodních sportovních závodů Vítkov – Kalety. Jednou ročně pak vyjížděli žáci na sportovní závody do polských Kalet.

V současné době se partnerství rozvinulo do oblasti setkávání pedagogických sborů a na spolupráci v mezinárodních projektech v rámci OPPS ČR – PR 2007 – 2013:

  • Spolupráce bez hranic III
  • Žijeme sportem
  • Přírodu si musíme chránit
  • Poznáváme hory z české a polské strany
  • Voda pro život
  • Dějiny umění jinak

Cílem projektů je nabídnout dětem a pedagogům zajímavé tradiční i netradiční aktivity, sportovní, výtvarné, pěvecké, ekologické a vzdělávací. Tímto posilujeme přeshraniční spolupráci a vzájemné úspěšné vztahy pro nejširší počet českých a polských dětí a pedagogů. Upevňujeme v dětech základní sportovní pravidla v duchu fair play, odstraňujeme jazykové bariéry a rozvíjíme multikulturní výchovu. Žáci i pedagogové si vzájemně vyměňují zkušenosti, poznatky a navazují stále nové kontakty pro další spolupráci. Pracovní kontakty mnohdy přerostly v osobní přátelství.