příspěvková organizace

Multikulti_OPVK_2

Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu

Číslo operačního programu:     CZ.1.07

Oblast podpory:                        1.2.00

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název programu:                       Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu

Zkrácený název programu:       Multikulturní workshopy

Žadatel:                                      Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Kulturní antropologie

Registrační číslo:                        CZ.1.07/1.2.00/14.0024

 

Realizace projektu:                    březen 2010 – únor 2013 / březen 2013 – únor 2014

Místo realizace projektu:          Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace / Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Hlavním cílem celého projektu byla prevence předsudků a posílení tolerance u žáků gymnázia ve Vítkově.

Celý projekt Univerzity Palackého, realizovaný na základních a středních školách v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji, reagoval na dva problémy při předávání obsahů multikulturní výchovy:

1)      Při výuce převažuje využívání skupinových charakteristik, byť většinou pozitivních (pracovitost Vietnamců, muzikálnost Romů), včetně popisu tradičních zvyků a hodnot přiřazovaných jednotlivým kulturám. Tím ovšem dochází paradoxně k utvrzování stereotypního způsobu uvažování o druhých.

2)      Výuka multikulturní výchovy bývá na školách realizována často klasickou frontální metodou, kdy jsou podávány informace o jednotlivých kulturách nebo zemích původu cizinců.

Nástrojem k dosažení cílů projektu se tak stalo především pět devadesátiminutových interaktivních workshopů, ve kterých byli žáci kvinty a sexty v průběhu listopadu 2011 až března 2012 pod vedením dvojice lektorů směrováni formou zážitkové pedagogiky (která vychází z poznatků moderní pedagogiky a sociální psychologie) k pochopení rizik xenofobie a rasismu. Tato didaktická metoda se tak stala prostředkem k pozitivnímu rozvoji osobnosti, sociální komunikace, sociální inteligence a hodnotového systému mládeže. Oběma třídám tak by novým způsobem prezentován význam soužití a tolerance odlišných sociálních a etnických skupin.

Projektem však byli ovlivněni také učitelé těchto žáků, kteří získali podporu formou poradenství a mentoringu, ale také možnost využívat metodické materiály a publikace, zpracované v rámci projektových aktivit a poskytnuté zapojeným školám. Níže uvedené zdroje, které získali naši vyučující, pak byly v období od března 2013 do února 2014 vyzkoušeny v praxi během vlastní výuky multikulturních témat.

 

PUBLIKACE Z PROJEKTU:

  • PREISSOVÁ, Andrea; ŠOTOLA, Jaroslav. Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 246 s. ISBN 978-80-244-3140-6.
  • PREISSOVÁ, Andrea; CICHÁ, Martina; GULOVÁ, Lenka. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 234 s. ISBN 978-80-244-3287-8.