příspěvková organizace

Logo_Evropan_500ppx

Ukázky výstupů a realizací projektu ve školním roce 2013 – 2014 – 2. rok udržitelnosti projektu

AKTIVITA 01 – EVVO

Biologická_exkurze_Praděd
Výstupy měření školní rok 2013-14
Zvířecí kamarád 1.-5.tř.
Voda, voděnka
Odpadů se nelekneme – 2013- 2014
Výstupy k PRO Významné krajinné prvky 2013- 14 

AKTIVITA 02 – JAZYK

Němčina – Familie
Němčina – Schule
Angličtina – Family
Angličtina Food
Ruština – Příroda
Ruština – Příprava na pracovní pohovor

AKTIVITA 03 – VOLBA POVOLÁNÍ

Čtenářská gramotnost
Databox
Informa
Celkové hodnocení

AKTIVITA 04 – VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC A MATERIÁLŮ

Přehled o využití učebnice – chemie
Přehled o využití učebnice – přírodopis
Fotogalerie – využití elektronických učebnic fyziky, chemie a biologie v praktickém vyučování