příspěvková organizace

Modernizace učeben na Základní škole a gymnáziu Vítkov

CZ.1.10/2.1.00/30.01578

ROP-logo

Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko v rámci výzvy č. 2 1 -30 Modernizace výuky na základních školách. Během dvou podzimních měsíců byly modernizovány učebny chemie a přírodopisu, vybudovány zcela nové učebny fyziky a cizích jazyků. Celkové výdaje projektu činili 2.814.043,- Kč. Z projektu byla pořízena nová výpočetní a multimediální technika – interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, počítače, notebooky, tablety, tiskárny, barevná kopírka, digitální kamery a fotoaparáty, nábytek do tříd – žákovské lavice a židle, jazyková laboratoř, interiérové vitríny, pracovní stoly pro odbornou výuku chemie, pomůcky pro výuku žáků – stavebnice modelů funkčních zařízení solárních, optických a polovodičových, magnetické optické sady, žákovské soupravy pro magnetismus a elektromagnetismus, mikroskopy s USB kamerou, laboratorní soupravy pro školní chemické pokusy, měřící systémy pro výuku chemie, soupravy pro chromatografii, digitální váhy a mnoho dalších pomůcek.

Učebna fyziky

DSC03435 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0015

Učebna chemie

IMG_0028 IMG_0029 IMG_0033 IMG_0027

Učebna jazyků

IMG_0035IMG_0034 IMG_0039 IMG_0036

Učebna přírodopisu

IMG_0022 IMG_0023 IMG_0019 IMG_0021

Realizace projektu byla ukončena 30. 11. 2014.

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“.

ROP-logo2


Modernizace učeben na Základní škole a gymnáziu Vítkov

CZ.1.10/2.1.00/30.01578
ROP-logo

Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko v rámci výzvy č. 2 1 -30 Modernizace výuky na základních školách. Cílem a náplní projektu je modernizace učeben chemie a přírodopisu, vybudování nových učeben fyziky a cizích jazyků. Celkové výdaje projektu činí 2.917.189,- Kč, z toho náklady žadatele 437.578,- Kč. Z projektu bude pořízena nová výpočetní a multimediální technika – interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, počítače, notebooky, tablety, tiskárny, barevná kopírka, digitální kamery a fotoaparáty, nábytek do tříd – žákovské lavice a židle, jazyková laboratoř, interiérové vitríny, pracovní stoly pro odbornou výuku chemie, pomůcky pro výuku žáků – stavebnice modelů funkčních zařízení solárních, optických a polovodičových, magnetická optická sada s magnetickou tabulí a elektronickým laserem, žákovské soupravy pro magnetismus a elektromagnetismus, mikroskop s USB kamerou, tellurium, laboratorní soupravy pro školní chemické pokusy, měřící systémy pro výuku chemie, souprava pro chromatografii, digitální váhy a další pomůcky.

Termín realizace projektu 1. 12. 2013 – 30. 6. 2015.

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“.

ROP-logo2