příspěvková organizace

Zvyšování kvality ve vzdělání

V rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dotaci v hodnotě 2 420 950 Kč na náš projekt „Přírodě blíž“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celý projekt zahájíme 1. ledna 2010 a ukončíme 30. června 2012. Je zaměřen na cílovou skupinu dvě stě padesáti žáků naší školy a dvaceti tří pedagogů. Hlavním cílem projektu je zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Náš projekt je rozčleněn do tří klíčových aktivit, ve kterých nám jde především o podporu zážitkové formy vzdělávání žáků, využívání moderní didaktické a výpočetní techniky, zpracování metodických návodů a ukázkových hodin nebo části hodin se zaměřením na využívání didaktické a výpočetní techniky, exkurze žáků do vybraných podniků v návaznosti na ŠVP. Zaměříme se na další vzdělávání pedagogů v oblasti ICT. Zorganizujeme exkurze na naučné stezky Moravskoslezského kraje, kde žáci budou pořizovat fotodokumentace, videozáznamy a následně zpracovávat v moderní učebně výpočetní techniky. Vytvoříme vlastní naučnou stezku, která bude sloužit k výuce žákům a pedagogům naší školy i zájemcům z jiných škol a veřejnosti. Věříme, že se netradičními metodami nám podaří ukázat žákům propojenost teorie s praxí.

Projekt je v současné době ve fázi udržitelnosti. Původní stránky s informacemi a fotogaleriemi najdete na původním webu ZŠ Vítkov, Komenského 754. 

 

V rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dotaci v hodnotě 2 420 950 Kč na náš projekt „Přírodě blíž“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celý projekt zahájíme 1. ledna 2010 a ukončíme 30. června 2012. Je zaměřen na cílovou skupinu dvě stě padesáti žáků naší školy a dvaceti tří pedagogů. Hlavním cílem projektu je zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Náš projekt je rozčleněn do tří klíčových aktivit, ve kterých nám jde především o podporu zážitkové formy vzdělávání žáků, využívání moderní didaktické a výpočetní techniky, zpracování metodických návodů a ukázkových hodin nebo části hodin se zaměřením na využívání didaktické a výpočetní techniky, exkurze žáků
do vybraných podniků v návaznosti na ŠVP. Zaměříme se na další vzdělávání pedagogů
v oblasti ICT. Zorganizujeme exkurze na naučné stezky Moravskoslezského kraje, kde žáci budou pořizovat fotodokumentace, videozáznamy a následně zpracovávat v moderní učebně výpočetní techniky. Vytvoříme vlastní naučnou stezku, která bude sloužit k výuce žákům
a pedagogům naší školy i zájemcům z jiných škol a veřejnosti. Věříme, že se netradičními metodami nám podaří ukázat žákům propojenost teorie s praxí.

Otevření naučné stezky

Naučná stezka Vítkov

Naučné stezky

Bartošovice

Bílá Opava

Janáčkův Chodníček

Landek

Mionší

Moravice

Radegast

Štramberk

Velká Kotlina

Exkurze

Alu Color

Dlouhé Stráně

Linaset

Olmex

Slezská Harta

Smurfit Kappa Czech