příspěvková organizace

Problémy s učením nemusí znamenat neúspěch v životě.

V prvním roce udržitelného rozvoje operačního programu vytvořili třídní učitelé inovovaný IVP pro 90 žáků se SVP. 67 IVP pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování, s vadami řeči a mentálním postižením a 23 IVP pro žáky se sociokulturním znevýhodněním. Byly v nich zavedeny nové organizační formy a metody práce se žákem, včetně využití speciálních pomůcek a softwarových programů. IVP byly zpracovány na počítači v programu Microsoft Word. Pracovní listy vypracovali vyučující dějepisu, zeměpisu a přírodopisu pro žáky se SVP osmého ročníku. Celkem byly vypracovány 3 pracovní listy.
Ve školním roce 2012/2013 se žáci se SVP zapojili do mimoškolních vzdělávacích aktivit – keramika, rukodělná praktika, výtvarné práce, kreativita a aranžování. Bylo podpořeno 50 dětí z cílové skupiny. Svými pracemi se děti prezentovaly na veřejnosti. Výrobky dětí byly vystaveny v prostorách školy, kde si je mohli prohlédnout spolužáci, rodiče, hosté a ostatní návštěvníci.
20 chlapců se SVP z osmého a sedmého ročníku se účastnilo exkurze do podniku Brano a.s. Hradec nad Moravicí. Žáci se seznámili s obsluhou CNC strojů. Zaujaly je profese obráběč kovů, soustružník, elektrikář, lisař, technický chemik, skladník, svářeč. V pracovních listech odpovídali na otázky, co vyrábí uvedený podnik, které profese je nejvíce zaujaly, jaký největší zážitek měli z exkurze a o kterou profesi by měl zájem. Exkurze se setkala u žáků s pozitivním ohlasem. Přínosem klíčové aktivity byly praktické ukázky profesí, o kterých se učí ve škole jen teoreticky. Eva Janštová

Přírodověda 5. ročník – ukázka pracovního materiálu

Nástěnka OP VK 1.2 003