příspěvková organizace

OPVK1_4_Logo_zeskolydozivota

OPVK 1. 4. – EU peníze školám – Ze školy do života

Od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013 byl realizován projekt OPVK 1. 4 Peníze do škol pod názvem ze školy do života. Dotaci jsme získali na základě sestavení projektové žádosti, kterou jsme zpracovali, tak, aby vyhovovala potřebám našich žáků. Podpořili jsme individualizaci výuky (dělení žáků na skupiny, možnost individuálního přístupu k žákům nadaným a k žákům s poruchami učení), pedagogové vytvořili nové vzdělávací materiály a sami se zúčastnili vzdělávacích akcí v oboru matematiky a absolvovali zahraniční jazykové kurzy. Projekt byl rozdělen do prioritních oblastí:

1. cizí jazyky

šablona č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

šablona č. II/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

šablona č. II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

2. využívání ICT

šablona č. III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

3. matematika

šablona č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

šablona č. IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

4. přírodní vědy

šablona č. V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů

šablona č. V/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Naše očekávání, že výuka bude efektivnější a zábavnější jak pro žáky, tak i pro pedagogy a že získané finanční prostředky nám budou sloužit k jejímu zkvalitnění, se naplnilo.

 

Autoři jednotlivých digitálních učebních materiálů a kontakty: 

Šablona II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků:

Mgr. Petra Bartoschová – petra.bartoschova@zsgvitkov.cz

Bc. Martina Bryjová – martina.bryjova@zsgvitkov.cz

Mgr. Andrea Mášová – andrea.masova@zsgvitkov.cz

Mgr. Eva Janštová – eva.janstova@zsgvitkov.cz

Mgr. Jana Hanušová – jana.hanusova@zsgvitkov.cz

Mgr. Jana Honková – jana.honkova@zsgvitkov.cz

Mgr. Kateřina Grománková – katerina.gromankova@zsgvitkov.cz

Šablona č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol:

Mgr. Jarmila Haubeltová – jarmila.haubeltova@zsgvitkov.cz

Mgr. Kateřina Grománková – katerina.gromankova@zsgvitkov.cz

Mgr. Lenka Schleiderová – lenka.schleiderova@zsgvitkov.cz

Mgr. Dagmar Lanková – dagmar.lankova@zsgvitkov.cz

Mgr. Dana Kajzarová – dana.kajzarova@zsgvitkov.cz

Mgr. Petra Bartoschová – petra.bartoschova@zsgvitkov.cz

Šablona č. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd:

Mgr. Jarmila Haubeltová – jarmila.haubeltova@zsgvitkov.cz

Mgr. Dagmar Lanková – dagmar.lankova@zsgvitkov.cz

Mgr. Lenka Schleiderová – lenka.schleiderova@zsgvitkov.cz

Mgr. Jana Hanušová – jana.hanusova@zsgvitkov.cz

Mgr. Zuzana Víchová – zuzana.vichova@zsgvitkov.cz

Mgr. Jana Honková – jana.honkova@zsgvitkov.cz

Mgr. Dana Kajzarová – dana.kajzarova@zsgvitkov.cz

Mgr. Martin Šrubař – martin.srubar@zsgvitkov.cz

Mgr. Jitka Sokolová – jitka.sokolova@zsgvitkov.cz

Mgr. Blanka Váňová – blanka.vanova@zsgvitkov.cz

Mgr. Veronika Dubovská – veronika.dubovska@zsgvitkov.cz