příspěvková organizace

vlajky

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03276, název mikroprojektu „VODA PRO ŽIVOT“

CZ_PL_vlajecky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Překračujeme hranice“

V měsíci září 2012 jsme získali sedmou dotaci na projekt z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Finanční prostředky jsme využili v projektu „VODA PRO ŽIVOT“, který byl realizován od března 2013 do října 2013. Do projektu bylo aktivně zapojeno 265 žáků a 32 pedagogů základních škol a gymnázia z Česka a Polska.

Novým projektem jsme chtěli žákům i pedagogům přiblížit koloběh vody na zemi – od pramenů až po čističky odpadních vod. Zaměřili jsme se na otázky týkající se toho, odkud se voda bere, na prameny řek, léčivé prameny, zadržování vody, úpravu vody, její distribuci, čištění vody, využití vody i nebezpečí, které voda přináší. Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili, že voda není samozřejmost a že je potřeba vodou šetřit. V průběhu projektu poznávali, jak složitá je cesta vody od pramenů až k nám.  Po skončení projektu se žáci o své zkušenosti podělili se svými spolužáky na dvou konferencích vypracovanými powerpointovými prezentacemi a fotografiemi. Žáci a pedagogové měli opět příležitost k navázání a prohlubování přátelství, rozvíjení multikulturní výchovy a odstraňovaní jazykových bariér.

Žáci během projektu vyplňovali pracovní listy k aktivitám, pořizovali fotodokumentaci, videozáznamy a společně plnili zadané úkoly. Na každé akci odebírali vzorky vod do zkumavek, pomocí lakmusových papírků měřili pH vody, výsledky zaznamenávali a seřadili do tabulek. Žáci na aktivitách vytvářeli myšlenkové mapy, malovali, kreslili na téma voda, koloběh vody, skládali básničky a písničky o vodě…. Vedoucí jednotlivých aktivit měli pro žáky i pedagogy připraveny informace a zajímavosti týkající se právě navštívených objektů, lokalit, nádrží, pramenů aj.

Prvních pět aktivit obsahovalo kurz první pomoci – záchranu tonoucího a doprovodný sportovně zábavný program, který pro nás připravili odborníci. Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování tohoto kurzu.

Jednalo se o pět čtyřdenních a dvě jednodenní aktivity:

Realizované akce (5):

1. Voda z pramenů a hlubin země – 19. 6. – 22. 6. 2013, 4 dny, Lipová-lázně, 40 osob (25+3 CZ, 10+2 PL)

2. Putování za vodou – 22. 5. – 25. 5. 2013,4 dny, Velké Losiny, 40 osob (25+3 CZ, 10+2 PL)

3. Voda-zdroj života a energie – 24. 4. – 27. 4. 2013, 4 dny, Olomouc, 40 osob (25+3 CZ, 10+2 PL)

4. Voda-léčivá a živelná – 22. 5. – 25. 5. 2013, 4 dny, Luhačovice, 40 osob (25+3 CZ, 10+2 PL)

5. Přírodní zdroje vody – 19. 6. – 22. 6. 2013, 4 dny, Frýdlant n. O., 40 osob (25+3 CZ, 10+2 PL)

 

Konference – workshopy (2):

1. Konference – workshop – Vítkov – 4. 10. 2013, (30+1CZ, 30+3PL)

2. Konference – workshop – Kalety – 8. 10. 2013, (30+3CZ)