příspěvková organizace

vlajky

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/10.01952, název mikroprojektu „Přírodu si musíme chránit

CZ_PL_vlajecky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Překračujeme hranice“

Realizace projektu proběhla od května 2011 do října 2011. Celkem se aktivit zúčastnilo 186 osob – žáci základních škol a gymnázia z ČR a Polska ve věku 6 – 15 let (celkem 160 žáků), čeští a polští pedagogové (celkem 26 pedagogů). Jedna aktivita projektu se konala mimo podporované území ve Velkých Karlovicích. Celý projekt byl zaměřen na ekologickou výchovu, na ochranu a poznávání přírody. Cílem tohoto ekologického projektu bylo vést žáky k tomu, aby si uvědomili, že spolu s námi zde žijí miliony rostlinných a živočišných druhů, které musíme chránit, abychom je zachovali i pro příští generace. Žáci mimo jiné poznali Naučnou stezku Grúň – Bílý Kříž, prameny řeky Morávky, přírodní památku Staré hliniště, Bludné skály na polsko-české hranici, pevnost Dobrošov, Pustevny, naučnou stezku Cvilín, prales Razula, přírodní rezervaci Adršpašsko – teplické skály, naučnou stezku Radegast a Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm. Vypracovali pracovní listy z naučných stezek, vyrobili postery, shlédli prezentace na téma ochrany přírody, hráli turnaj v ekologické hře Ekopolis aj. Při těchto aktivitách byli žáci rozděleni do českopolských družstev.

Projekt byl realizován v pěti aktivitách:

  1. Putování po přírodních památkách Moravskoslezských Beskyd
  2. Kouzlení v přírodě
  3. Lesní čarování
  4. Výlet do divočiny
  5. Komunikujeme o přírodě i v jiných jazycích