příspěvková organizace

V rámci školního projektu jsme 8. 5. 2009 navštívili oblast Olomoucka: Poutní místo Svatý Kopeček, ZOO, pamětihodnosti Olomouce/ Sloup Nejsvětější Trojice, radniční orloj/. Žáci si tak doplnili své znalosti ze života exotických zvířat, někteří poprvé navštívili obě historická náměstí s překrásnými kašnami a jinými historickými památkami. Nadšení, spokojenost, mnoho fotografií a filmový záznam je příjemnou tečkou našeho už 6. výjezdu.

část prezentace převedená do PDF

bazilika olomouc_011 olomouc_012 olomouc_013 olomouc_014 olomouc_015 orloj sloup start3 vyjezd zoo