Projekty

ZÁŘÍ 2017

 

Únor

Termíny schůzek: 3.2., 10. 2.

- zhodnocení Dne plyšáků

- plánování Valentýnského dne – barvy na tvář zajistí p. uč. Honková, fotografování – L. Konečná a A. Mužíková, rozdávání srdíček – parlamenťáci jednotlivých tříd

- plánování nových akcí na měsíc únor a březen (Den plyšáků, Valentýnský den, Den Zdraví, výtvarná soutěž „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“)

- plakáty do tříd a informační letáčky pro žáky z  1. tříd vytvoří – K. Sobolová,  T. Leherová, A. Mužíková, L. Konečná

Leden

Termíny schůzek: 6. 1., 13.1., 20.1., 27.1.

- vyhodnocení akce – sbírka Fond Sidus, na účet odesláno 2150,- Kč

- organizace akce Den v bílém 27. 1. 2016

- Den v bílém – 27. 1., zhodnocení akce 1. místo 5. A, 2. místo 3. A, 3. místo 2. C

- zhodnocení práce ŽP za 1. pololetí

Prosinec

Termíny schůzek: 2. 12., 9.12., 16.12.

- organizace sbírky Fond Sidus

- vytvoření harmonogramu prodeje na chodbách, prodej vždy o velké přestávce

 

Listopad

Termíny schůzek: 4. 11., 11.11., 18.11., 25.11.

- zpracování obrázkového školního řádu

- každá třída vytvoří 5 obrázků

- výběr nejlepších prací

- vytvoření nástěnky na dolní chodbě

 

Říjen

Termíny schůzek: 7. 10., 14.10., 21.10

- první týden – prodej upomínkových předmětů charitativní sbírky CHRPA

- zhodnocení akce  - charitativní sbírka CPK CHRPA – výtěžek 1740,- odeslán na účet

- organizace akce Dne v červeném – 9. 10.

- průběh akce a vyhodnocení Dne v červeném

- organizace projektového dne Halloween – 26. 10.

- 26. 10 – projektový den Halloween , zhodnocení akce

 

Září

Termíny schůzek : 9.9. , 16. 9., 23.9., 30. 9 2015

- uvítání nových členů

- seznámení s celoročním plánem

- volba předsedy a místopředsedy veřejným hlasováním

- obnovení nástěnky v 1. a 2. patře

- návštěva paní místostarostky Lenky Sonnkové

- organizace akce – charitativní sbírka CPK – CHRPA (vytvoření harmonogramu prodeje na chodbách), prodej v týdnu od 5. 10 do 9. 10